مناقصه و مزایده

سه شنبه, 16 بهمن 1397 13:13
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید و تحویل 35 مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان و 15 مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان توانیاب

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 20-11-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 35 مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان و 15 مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان توانیاب3- مبلغ برآورد اولیه: 11.100.000.000 (یازده میلیارد و یکصد میلیون) ریال4- شرایط متقاضیان:شرکتهای دارای صلاحیت…
سه شنبه, 16 بهمن 1397 09:13
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

ارتقای کیفی فلکه دوم نیروی هوایی

" آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 19-11-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: ارتقای کیفی فلکه دوم نیروی هوایی3- برآورد انجام کار: 40.903.392.585 ریال بر مبنای فهرست بهای سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور4- شرایط متقاضیان: دارای حداقل رتبه 4…
آگهی مناقصه عمومی شماره 18-11-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار نصب برچسب شناسایی پایه چراغ¬های روشنایی بزرگراه شهید زین الدین، شهید همت و شهید خرازی3- برآورد انجام کار: 2.170.000.000 (دو میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون) ریال4- شرایط متقاضیان:…
دوشنبه, 08 بهمن 1397 10:56
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید تجهیزات و قطعات پله های برقی پل های عابر مکانیزه در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران

"آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای"شماره 17-11-97 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: خرید تجهیزات و قطعات پله های برقی پل های عابر مکانیزه در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران3. مبلغ برآورد انجام کار: 30.000.000.000 (سی میلیارد) ریال4. شرکتها می¬بایست…
" آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 4-10-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: پروژه مرمت و پیرایش شهری جداره محور حافظ (حدفاصل چهارراه کالج تا خیابان بهشت)3- برآورد انجام کار: 10.059.088.000 ریال براساس فهرست بهای نیمه دوم سال 1397 حذف زوائد…
سه شنبه, 11 دی 1397 10:12
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

انتخاب پیمانکار پروژه مرمت و احیاء خانه مینایی واقع در خیابان ولی عصر(عج)، بالاتر از میدان منیریه، کوچه مسلم کریمی طینت، پلاک ۵

" آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 2-10-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار پروژه مرمت و احیاء خانه مینایی واقع در خیابان ولی عصر(عج)، بالاتر از میدان منیریه، کوچه مسلم کریمی طینت، پلاک ۵3- برآورد انجام کار: 7.452.971.233 ریال…
یکشنبه, 09 دی 1397 09:36
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی واقع در داخل و محوطه ایستگاه ها و قطارهای شرکت بهره‌ برداری ‌راه‌آهن ‌شهری‌ تهران ‌و ‌حومه

آگهی مزایده عمومی شماره 9-10-97 1- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مزایده : بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی واقع در داخل و محوطه ایستگاه ها و قطارهای شرکت بهره‌ برداری ‌راه‌آهن ‌شهری‌ تهران ‌و ‌حومه به شرح ذیل:(الف)…
آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای شناسایی مشاوربه روش کیفیت (QBS)1-10-97• کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران• موضوع فراخوان: انتخاب مشاور پروژه "مطالعات و طراحی فاز 1 و 2 خیابان 46 متری شهید ثانی" واقع در منطقه 8 شهرداری تهران "براساس قانون مناقصات و نظام فنی…
شنبه, 24 آذر 1397 09:40
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تهیه مواد، ساخت و نصب تعداد 35 دستگاه تابلو بر روی عرشه پل عابر پیاده و سواره رو در سطح شهر تهران

" آگهی مناقصه عمومی" 12-9-971- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: تهیه مواد، ساخت و نصب تعداد 35 دستگاه تابلو بر روی عرشه پل عابر پیاده و سواره رو در سطح شهر تهران3- برآورد انجام کار: مبلغ 6.500.000.000 (شش میلیارد و پانصد میلیون)…
چهارشنبه, 21 آذر 1397 09:41
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی مزایده عمومی شماره 8-9-97 مجوز بهره برداری تبیلغاتی برروی36مجموعه فضاهای تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیشماره 8-9-971- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) 16 مجموعه تابلوهای منصوب بر روی "بیلبورد" بر اساس مندرجات اسناد مزایده.(ب) 14 مجموعه تابلوهای منصوب بر روی…
آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ایشماره 11-9-971. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکار تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه¬های فرهنگی "پرتابل" در سطح مناطق شهرداری تهران به تفکیک دو پهنه شرق و غرب، به شرح…
دوشنبه, 12 آذر 1397 09:14
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی و نمایشگرهای واقع در داخل و محوطه ایستگاه ها و قطارهای شرکت بهره‌ برداری ‌راه‌آهن ‌شهری‌ تهران ‌و ‌حومه

آگهی مزایده عمومی شماره 7-9-971- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده : بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی و نمایشگرهای واقع در داخل و محوطه ایستگاه ها و قطارهای شرکت بهره‌ برداری ‌راه‌آهن ‌شهری‌ تهران ‌و ‌حومه به شرح ذیل:(الف)…
دوشنبه, 05 آذر 1397 10:01
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

فروش اموال و ملزومات،آهن آلات ضایعاتی و بنرهای مستعمل

مزایده عمومی شماره 6-9-97فروش اموال و ملزومات،آهن آلات ضایعاتی و بنرهای مستعمل سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد از طریق مزایده ، نسبت به فروش اموال و ملزومات،آهن آلات ضایعاتی و بنرهای مستعمل، بشرح فهرست مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه…
سه شنبه, 22 آبان 1397 10:42
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری مناطق 22 گانه شهرداری تهران درپهنه غرب

97-8-10آگهی مناقصه عمومی1- مناقصه گزار : سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه : اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری مناطق 22 گانه شهرداری تهران درپهنه غرب: مناطق 2-5-6-9-10-11-17-18-19-21-223- برآورد انجام کار در پهنه : مبلغ 20،000،000،000 ریال ( بیست میلیارد ریال ) مندرجات اسناد…
شنبه, 12 آبان 1397 09:25
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

" آگهی تجدید مناقصه عمومی" شماره 9-8-97

" آگهی تجدید مناقصه عمومی"شماره 9-8-971- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: جمع آوری پل عابر پیاده موجود، احداث پل عابر پیاده جدید و خرید، حمل، نصب و راه اندازی پله برقی در تقاطع بزرگراه شهید تندگویان و خیابان میعاد واقع در منطقه…
صفحه3 از16

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه