مناقصه و مزایده

شنبه, 15 بهمن 1390 14:44
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی: مطالعات و طراحی ارتقای کیفی میدان راه آهن(نوبت اول)

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعات و طراحی ارتقای کیفی میدان راه آهن 3- برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار2،300،529،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی های تشخیص صلاحیت خدمات مشاوره‌ای ذیل اخذ شده…
دوشنبه, 03 بهمن 1390 15:08
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی: مطالعه و طراحی وارتقاء کیفی میدان اندرزگو (نوبت دوم)

1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعه و طراحی وارتقاء کیفی میدان اندرزگو 3- برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 1،505،697،875 ریال می باشد. 4-    شرایط متقاضی: ارائه گواهی تعیین صلاحیت معتبر صادره از معاونت برنامه ریزی و…
شنبه, 01 بهمن 1390 16:00
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی: مطالعه و طراحی وارتقاء کیفی میدان اندرزگو (نوبت اول)

1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعه و طراحی وارتقاء کیفی میدان اندرزگو 3- برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 1،505،697،875 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه گواهی تعیین صلاحیت معتبر صادره از معاونت برنامه ریزی و…
چهارشنبه, 28 دی 1390 00:00
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشار آگهی(نوبت اول) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی: پروژه محوطه سازی فاز 3 بیمارستان روزبه (نوبت دوم)

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه محوطه سازی فاز 3  بیمارستان روزبه 3- برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار2،047،116،500 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: صرفاً شرکتهایی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند که دارای حداقل…
دوشنبه, 26 دی 1390 00:00
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی: پروژه محوطه سازی فاز 3 بیمارستان روزبه (نوبت اول)

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه محوطه سازی فاز 3  بیمارستان روزبه 3- برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار2،047،116،500 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: صرفاً شرکتهایی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند که دارای حداقل…
شنبه, 17 دی 1390 14:13
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی : ساماندهی و آرام سازی محله جماران (نوبت دوم)

1 -     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2 -  موضوع مناقصه عبارت است از: ساماندهی و آرام سازی محله جماران 3 - برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 7،826،396،242 ریال می باشد ریال به صورت 30% نقد(کسورات قانونی)و 70% غیر نقد(از محل اعتبارات…
سه شنبه, 13 دی 1390 14:12
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی : ساماندهی و آرام سازی محله جماران (نوبت اول)

1 - مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2 - موضوع مناقصه عبارت است از: ساماندهی و آرام سازی محله جماران 3 - برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 7،826،396،242 ریال به صورت 30% نقد(کسورات قانونی)و 70% غیر نقد(از محل اعتبارات غیر نقدی) می باشد.…
آگهی مناقصه عمومی 1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعات و طراحی ساماندهی وارتقاء کیفی محور مصطفی خمینی (حد فاصل میدان سپاه و چهار راه سیروس) واقع در محدوده شهرداری منطقه 12 3-    برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام…
1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعات و طراحی ساماندهی وارتقاء کیفی محور نبرد حدفاصل چهارراه کوکاکولا تا خیابان آهنگ  درمحدوده شهرداری منطقه 14 3-    برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 1،090،000،000  ریال می باشد. 4-  شرایط متقاضی:…
1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعات و طراحی ساماندهی وارتقاء کیفی محور نبرد حدفاصل چهارراه کوکاکولا تا خیابان آهنگ  درمحدوده شهرداری منطقه 14 3-    برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 1،090،000،000  ریال می باشد. 4-  شرایط متقاضی:…
1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: اجرای روشنایی بیلبوردهای فرهنگی به روش سولار 3-    برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 2،673،400،000  ریال می باشد. 4-     شرایط متقاضی: شرکت های دارای حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات ، نیرو…
1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-  موضوع مناقصه عبارت است از:مرمت و احیای عمارت ارباب هرمز 3-     برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 6،085،873،064 ریال می باشد. 4-   شرایط متقاضی: شرکت های دارای صلاحیت با رتبه 5 مرمت و ابنیه بافت های تاریخی…
1-     مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-   موضوع مزایده:صدور مجوز اکران آگهی های تبلیغاتی برروی عرشه پل های هوایی(عابرپیاده و سواره رو)در ده مجموعه به شرح اسناد مزایده . تبصره : هر مزایده گر صرفاً حق شرکت در دومجموعه از ده مجموعه مندرج…
  1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از:اصلاح  و ساخت بیلبوردهای فرهنگی و ساماندهی عرشه پل ها 3-     برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 4،541،850،000 ریال می باشد. 4-   شرایط متقاضی: شرکت های دارای صلاحیت با رتبه 5 ابنیه…
مناقصه عمومی   1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مناقصه عبارت است از: شستشو، رنگ­آمیزی، مرمت پوشش و روشنایی پل­های عابر پیاده مکانیزه در سطح شهر تهران 3-    برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 000/000/400/1  ریال از محل اعتبارات نقدی می…
صفحه16 از17

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: تبلیغات محیطی در تعریف آکادمیک به هر نوع تبلیغ خارج از نقطه نهایی خرید…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه