مناقصه و مزایده

1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعات و طراحی ساماندهی وارتقاء کیفی محور نبرد حدفاصل چهارراه کوکاکولا تا خیابان آهنگ  درمحدوده شهرداری منطقه 14 3-    برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 1،090،000،000  ریال می باشد. 4-  شرایط متقاضی:…
1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: اجرای روشنایی بیلبوردهای فرهنگی به روش سولار 3-    برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 2،673،400،000  ریال می باشد. 4-     شرایط متقاضی: شرکت های دارای حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات ، نیرو…
1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-  موضوع مناقصه عبارت است از:مرمت و احیای عمارت ارباب هرمز 3-     برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 6،085،873،064 ریال می باشد. 4-   شرایط متقاضی: شرکت های دارای صلاحیت با رتبه 5 مرمت و ابنیه بافت های تاریخی…
1-     مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-   موضوع مزایده:صدور مجوز اکران آگهی های تبلیغاتی برروی عرشه پل های هوایی(عابرپیاده و سواره رو)در ده مجموعه به شرح اسناد مزایده . تبصره : هر مزایده گر صرفاً حق شرکت در دومجموعه از ده مجموعه مندرج…
  1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از:اصلاح  و ساخت بیلبوردهای فرهنگی و ساماندهی عرشه پل ها 3-     برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 4،541،850،000 ریال می باشد. 4-   شرایط متقاضی: شرکت های دارای صلاحیت با رتبه 5 ابنیه…
مناقصه عمومی   1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مناقصه عبارت است از: شستشو، رنگ­آمیزی، مرمت پوشش و روشنایی پل­های عابر پیاده مکانیزه در سطح شهر تهران 3-    برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 000/000/400/1  ریال از محل اعتبارات نقدی می…
مناقصه عمومی   1-     مناقصه گر:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مناقصه عبارت است از: ساخت و نصب سازه پرتابل شهری 3-     برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 750/458/710/1 ریال می باشد. 4-    شرایط متقاضی: شرکت های دارای صلاحیت و سابقه کار مشابه. 5-    …
1-     مناقصه گر:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مناقصه عبارت است از:      اصلاح و ساخت بیلبوردهای فرهنگی و عرشه پل ها 3-    برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار  6.494.845.500  ریال می باشد. 4-  شرایط متقاضی: شرکت های دارای صلاحیت و سابقه…
1- مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران 2- موضوع مزایده: صدور مجوز اکران آگهی های تبلیغاتی برروی فضاهای محوطه بیرونی ایستگاههای راه آهن شهری (مترو) به شرح اسناد مزایده 3- شرایط متقاضی: متقاضی باید شخصیت حقوقی ودارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی…
1- مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران 2- موضوع مزایده: فروش آهن آلات اسقاطی 3- میزان بنروفلکسی: حدود 100 تن. 4- شرایط متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 5- تاریخ ارائه اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه…
1- مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مزایده: صدور مجوز اکران آگهی های تبلیغاتی برروی بدنه تعداد 1800  دستگاه اتوبوس شرکت واحد در 6 مجموعه به شرح اسناد مزایده برای مدت یکسال و قابل تمدید تا دوسال دیگر  در صورت ایفاء به…
1-     مناقصه گر:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مناقصه عبارت است از: 1.     چاپ و نصب بنر و فلکسی به ابعاد مختلف بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه 2.       نصب ، نظارت بر نصب و جمع آوری بنرها یا فلکسی های اجراشده  بر…
1- مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران 2- موضوع مزایده: صدور مجوز اکران آگهی تبلیغاتی بر روی فضا های محوطه بیرونی ایستگاه های راه آهن شهری (مترو) به شرح اسناد مزایده به مدت یک سال. 3- شرایط متقاضی: متقاضی باید شخصیت حقوقی و دارای مجوز…
 1- مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران   2- موضوع مزایده: صدور مجوز اکران آگهی تبلیغاتی بر روی ساعت منصوب تبلیغاتی واقع در ضلع شمال غربی بزرگراه مدرس با شهید همت متعلق به سازمان به شرح اسناد مزایده.  3- شرایط متقاضی: متقاضی باید شخصیت حقوقی و…
 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران  2- موضوع مناقصه: انتخاب مهندسین مشاور جهت مطالعه ، الگوسازی ، آرام سازی و زیبا سازی جداره ها محور ولیعصر (چهارراه ولیعصر تا میدان تجریش )  3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 25.000.000 ریال که براساس شرایط و…
صفحه16 از16

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب: گرافیتی- رویکردی انتقادی نویسنده: مسعود کوثری ناشر: دریچه نو تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد قیمت: 120.000 ریال نوبتو سال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه