مناقصه و مزایده

سه شنبه, 09 دی 1393 11:02
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

اجرای عملیات اپوکسی پل های عابر پیاده درسطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 7-10-93 1-    مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مناقصه: اجرای عملیات اپوکسی پل های عابر پیاده درسطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار مجموعه به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-    برآورد انجام کار:…
سه شنبه, 18 آذر 1393 15:04
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

مربوط به تعمیرات اساسی (اورهال نمودن) پله های برقی پل های عابر پیاده

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 6-9-93 1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خدمات مربوط به تعمیرات اساسی (اورهال نمودن) پله های برقی پل های عابر پیاده به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار:…
شنبه, 08 آذر 1393 09:36
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

خدمات مربوط به حذف زوائد ، برشکاری و جمع آوری منصوبه های غیر مجاز

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 3-9-93 1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خدمات مربوط به حذف زوائد ، برشکاری و جمع آوری  منصوبه های غیر مجازدر سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به شرح مندرجات…
چهارشنبه, 05 آذر 1393 09:00
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

مزایده عمومی(شماره 3-9-93)مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

مزایده عمومی  (شماره 3-9-93) 1-    مزایده گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-  موضوع مزایده:مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی در 22 مجموعه شامل(11 مجموعه تابلوهای منصوب برروی عرشه پلهای هوایی"عابر پیاده وسواره رو" و 10 مجموعه بیلبوردویک مجموعه نمایشگر) به شرح…
یکشنبه, 20 مهر 1393 08:53

مزایده عمومی(شماره 2-7-93)

1- مزایده گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی در 14 مجموعه شامل(13 مجموعه تابلوهای منصوب برروی عرشه پلهای هوایی"عابر پیاده وسواره رو" و یک مجموعه بیلبورد) به شرح اسناد مزایده . 3- شرایط…
شنبه, 25 مرداد 1393 13:30
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی پل سید خندان و آبنمای واقع در زیر پل

آگهی مناقصه عمومی 1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی پل سید خندان و آبنمای واقع در زیر پل 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار  مبلغ 4,932,840,000 ریال می باشد.…
دوشنبه, 13 مرداد 1393 10:53
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران

مزایده عمومی 1-مزایده گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-موضوع مزایده: بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران به شرح اسناد مزایده . 3-شرایط متقاضی:متقاضی باید شخصیت حقوقی ودارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی بوده وگواهی رتبه…
دوشنبه, 02 تیر 1393 14:35
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی 1- مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مزایده به شرح جدول زیر عبارت است از: ردیف شرح / مشخصات تعداد / مقدار مبلغ پایه مزایده (ریال) مبلغ سپرده (تضمین) (ریال) 1 دیزل ژنراتور 250 کیلوولت آمپر (موتور کامینز و…
سه شنبه, 15 بهمن 1392 10:16
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

موضوع مناقصه: خرید لوکوموتیو شهری

  آگهی مناقصه عمومی (تجدید مناقصه)   1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: خرید لوکوموتیو شهری(یک دستگاه کشنده و 3 دستگاه واگن) جهت استفاده در مسیرمیدان امام حسین (ع) و محور 17 شهریور 3- برآورد انجام کار:…
سه شنبه, 15 بهمن 1392 10:06
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

مزایده عمومی در سه دستگاه ...

آگهی مزایده عمومی 1- مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مزایده به شرح جدول زیر عبارت است از: ردیف شرح / مشخصات مقدار مبلغ پایه مزایده (ریال) مبلغ سپرده (تضمین) (ریال) 1 تاور کرین پتن، مدل 323 Hو 764 به  ارتفاع 40…
چهارشنبه, 09 بهمن 1392 09:45
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16) .

رنگ آمیزی ابزارهای تبلیغاتی سازمان(حدوداً 53,000 متر مربع)

آگهی مناقصه عمومی 1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: رنگ آمیزی ابزارهای تبلیغاتی سازمان شامل(بیلبورد و تابلوهای منصوب برروی پلهای هوائی و استندهای دووجهی) حدوداً 53,000 متر مربع 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار  برای هر…
یکشنبه, 01 دی 1392 10:02
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

مناقصه عمومی تجهیز وسایل بازی کودکان و مبلمان شهری

آگهی مناقصه عمومی 1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه در دو بخش جداگانه به شرح جدول زیر عبارت است از: ردیف موضوع مناقصه برآورد انجام کار (به ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (به ریال) 1 تجهیز محوطه پایگاه شکاری…
دوشنبه, 25 آذر 1392 09:11
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

مناقصه عمومی نورپردازی در چهار مورد...

1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه در چهار بخش جداگانه به شرح جدول زیر عبارت است از: ردیف موضوع مناقصه برآورد انجام کار (به ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (به ریال) 1 خرید تجهیزات و اجرای نورپردازی تعدادی از…
چهارشنبه, 13 آذر 1392 10:47
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16) .

خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی درختان رفیوژ میانی بلوار کشاورز از سمت میدان ولیعصر"عج" (به طول 200 متر)

1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی درختان رفیوژ میانی بلوار کشاورز از سمت میدان ولیعصر"عج" (به طول 200 متر) 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1,966,512,000ریال می باشد. 4-…
شنبه, 11 آبان 1392 09:56
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز در ساعات اداری (8 الی 16)

موضوع مزایده: بهره برداری از پیکره های تبلیغاتی(بیلبورد)

  1-     مزایده گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مزایده: بهره برداری از پیکره های  تبلیغاتی(بیلبورد)به مدت یکسال شامل پنج مجموعه به شرح اسناد مزایده . 3-    شرایط متقاضی:متقاضی باید شخصیت حقوقی ودارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی بوده وگواهی رتبه…
صفحه10 از16

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه