مناقصه و مزایده

یکشنبه, 15 آذر 1394 09:34
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز در ساعات اداری (8 الی 16)

مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی شماره 4-9-94   1- مزایده گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل: الف : 20 مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی"عابر پیاده و سواره رو" با…
یکشنبه, 24 آبان 1394 13:08
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

مناقصه نورپردازی بناهای ارزشمند میدان مشق واقع در منطقه 12

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  شماره 16-8-94 1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: نورپردازی بناهای ارزشمند میدان مشق واقع در منطقه 12 شهرداری تهران به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار…
یکشنبه, 17 آبان 1394 12:08
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت10 روز در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مزایده عمومی مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

1- مزایده گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل: الف : 5 مجموعه بیلبورد با مبلغ برآورد تقریبی پایه 20,000,000,000 ریال برای هر مجموعه بر اساس مندرجات اسناد مزایده. ب :…
یکشنبه, 17 آبان 1394 12:07
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی مناقصه عمومی جمع آوری، طراحی، ساخت، نصب و ساماندهی تابلوهای صنفی محور ناصرخسرو

1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع: جمع آوری، طراحی، ساخت، نصب و ساماندهی تابلوهای صنفی محور ناصرخسرو 3- مبلغ و برآورد انجام کار: 2,860,000,000 (دو میلیارد و هشتصد و شصت میلیون) ریال برای حدود 370 باب مغازه می باشد (به میزان…
1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع: انتخاب پیمانکار مربوط به تهیه، چاپ، نصب و جمع­آوری بنرهای منصوب بر روی سازه­های فرهنگی «عرشه پلهای سواره و عابر پیاده، بیلبورد و همچنین سازه­های ریلی 1×3 منصوب بر روی تیرهای چراغ برق» در سطح…
دوشنبه, 06 مهر 1394 12:49
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

آگهی مناقصه عمومی خرید تعداد 10 مجموعه لوازم بازی کودکان و خرید تعداد 55 مجموعه ورزشی همگانی قابل نصب در معابر و بوستان ها

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خرید تعداد 10 مجموعه لوازم بازی کودکان و خرید تعداد 55 مجموعه ورزشی همگانی قابل نصب  در معابر و بوستان ها. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 9.700.000.000 ریال…
دوشنبه, 06 مهر 1394 12:47
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

آگهی مناقصه عمومی تأمین روشنایی و برق رسانی اردوگاه شهید میرحسینی واقع در چیتگر

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین روشنایی و برق رسانی اردوگاه شهید میرحسینی واقع در چیتگر (منطقه 22 شهرداری تهران) به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 4,913,331,300 ریال 4-    …
یکشنبه, 22 شهریور 1394 15:41
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ساخت و نصب سایبانهای محور ناصرخسرو واقع در منطقه 12 شهرداری تهران

1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع: انتخاب پیمانکار ساخت و نصب سایبان­های محور ناصرخسرو واقع در منطقه 12 شهرداری تهران.3. مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه: 2,740,000,000 (دو میلیارد و هفتصد و چهل میلیون) ریال4. برآورد انجام کار: تعداد مغازه­ها در محور فوق با…
یکشنبه, 22 شهریور 1394 15:39
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی دیواره پادگان نیروی هوایی

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی دیواره پادگان نیروی هوایی به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1.674.452.500 ریال 4-  شرایط متقاضیان به شرح ذیل…
سه شنبه, 10 شهریور 1394 12:09
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی شماره 11-6-94

آگهی مناقصه عمومی شماره 11-6-94 1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: انجام امور آبدارخانه و پذیرایی ازکارکنان و ارباب رجوع واحدهای مختلف و خدمات شستشو و نظافت بخش های داخلی و بیرونی سازمان به شرح مندرجات اسناد…
دوشنبه, 26 مرداد 1394 11:30
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

مزایده عمومی (شماره 94-5-2)

1-    مزایده گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل: الف : شش مجموعه بیلبورد با مبلغ برآورد تقریبی پایه 20,000,000,000 ریال و پانل های شیشه ای با مبلغ  برآورد تقریبی پایه…
شنبه, 03 مرداد 1394 09:47
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای)شماره 8-4-94(

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی پل شهید چمران (پارک وی) به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 5,664,190,000 ریال 4-     شرایط متقاضیان به شرح…
سه شنبه, 09 تیر 1394 13:49
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی(شماره 7-4-94)/خرید مبلمان شهری از جنس چدن مربوط به بافت تاریخی میدان مشق و محوطه کاخ سعد آباد

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خرید مبلمان شهری از جنس چدن مربوط به بافت تاریخی میدان مشق و محوطه کاخ سعد آباد به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 5,304,000,000…
سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد اقدام به ارزیابی و رتبه بندی شرکت واجد صلاحیت در زمینه نورپردازی شهری به منظور ابلاغ به مناطق 22 گانه شهرداری تهران جهت واگذاری پروژه های نورپردازی نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند دعوت…
با توجه به لزوم تعیین توان فنی و اجرائی پیمانکاران واجد صلاحیت در زمینه پروژه های مبلمان شهری از کلیه شرکت ها و پیمانکاران توانمند در این زمینه دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 15 روز از انتشار آگهی فراخوان، سوابق برابر با اصل شده…
صفحه8 از17

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مطالعه، بررسی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی کاربرد رنگ در منظر شهری با توجه به نیاز شهرداری به تحقیقات در حوزه رنگ ‌آمیزی شهری، پروژه مطالعاتی تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کاربرد رنگ در منظر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه