مناقصه و مزایده

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع: انتخاب پیمانکار مربوط به تهیه، چاپ، نصب و جمع­آوری بنرهای منصوب بر روی سازه­های فرهنگی «عرشه پلهای سواره و عابر پیاده، بیلبورد و همچنین سازه­های ریلی 1×3 منصوب بر روی تیرهای چراغ برق» در سطح…
دوشنبه, 06 مهر 1394 12:49
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

آگهی مناقصه عمومی خرید تعداد 10 مجموعه لوازم بازی کودکان و خرید تعداد 55 مجموعه ورزشی همگانی قابل نصب در معابر و بوستان ها

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خرید تعداد 10 مجموعه لوازم بازی کودکان و خرید تعداد 55 مجموعه ورزشی همگانی قابل نصب  در معابر و بوستان ها. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 9.700.000.000 ریال…
دوشنبه, 06 مهر 1394 12:47
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

آگهی مناقصه عمومی تأمین روشنایی و برق رسانی اردوگاه شهید میرحسینی واقع در چیتگر

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین روشنایی و برق رسانی اردوگاه شهید میرحسینی واقع در چیتگر (منطقه 22 شهرداری تهران) به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 4,913,331,300 ریال 4-    …
یکشنبه, 22 شهریور 1394 15:41
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ساخت و نصب سایبانهای محور ناصرخسرو واقع در منطقه 12 شهرداری تهران

1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع: انتخاب پیمانکار ساخت و نصب سایبان­های محور ناصرخسرو واقع در منطقه 12 شهرداری تهران.3. مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه: 2,740,000,000 (دو میلیارد و هفتصد و چهل میلیون) ریال4. برآورد انجام کار: تعداد مغازه­ها در محور فوق با…
یکشنبه, 22 شهریور 1394 15:39
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی دیواره پادگان نیروی هوایی

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی دیواره پادگان نیروی هوایی به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1.674.452.500 ریال 4-  شرایط متقاضیان به شرح ذیل…
سه شنبه, 10 شهریور 1394 12:09
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی شماره 11-6-94

آگهی مناقصه عمومی شماره 11-6-94 1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: انجام امور آبدارخانه و پذیرایی ازکارکنان و ارباب رجوع واحدهای مختلف و خدمات شستشو و نظافت بخش های داخلی و بیرونی سازمان به شرح مندرجات اسناد…
دوشنبه, 26 مرداد 1394 11:30
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

مزایده عمومی (شماره 94-5-2)

1-    مزایده گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل: الف : شش مجموعه بیلبورد با مبلغ برآورد تقریبی پایه 20,000,000,000 ریال و پانل های شیشه ای با مبلغ  برآورد تقریبی پایه…
شنبه, 03 مرداد 1394 09:47
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای)شماره 8-4-94(

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی پل شهید چمران (پارک وی) به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 5,664,190,000 ریال 4-     شرایط متقاضیان به شرح…
سه شنبه, 09 تیر 1394 13:49
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی(شماره 7-4-94)/خرید مبلمان شهری از جنس چدن مربوط به بافت تاریخی میدان مشق و محوطه کاخ سعد آباد

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: خرید مبلمان شهری از جنس چدن مربوط به بافت تاریخی میدان مشق و محوطه کاخ سعد آباد به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 5,304,000,000…
سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد اقدام به ارزیابی و رتبه بندی شرکت واجد صلاحیت در زمینه نورپردازی شهری به منظور ابلاغ به مناطق 22 گانه شهرداری تهران جهت واگذاری پروژه های نورپردازی نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند دعوت…
با توجه به لزوم تعیین توان فنی و اجرائی پیمانکاران واجد صلاحیت در زمینه پروژه های مبلمان شهری از کلیه شرکت ها و پیمانکاران توانمند در این زمینه دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 15 روز از انتشار آگهی فراخوان، سوابق برابر با اصل شده…
دوشنبه, 11 خرداد 1394 10:17
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای(شماره 6-3-94)

1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: خدمات مربوط به تعمیرات اساسی (اورهال نمودن) پله های برقی پل های عابر پیاده به تفکیک چهار مجموعه به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار…
دوشنبه, 11 خرداد 1394 10:10
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

مزایده عمومی(شماره 1-3-94)

1- مزایده گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل: الف: پنج مجموعه (تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی"عابر پیاده و سواره رو") با مبلغ برآورد تقریبی پایه 25,000,000,000 ریال. ب:…
دوشنبه, 21 ارديبهشت 1394 08:48
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی شماره 5-2-94

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: طرح ساماندهی و ارتقاء کیفی فلکه دوم نیروی هوایی در محدوده شهرداری منطقه 13  به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ پایه برآورد انجام کار (بدون اعمال ضریب…
دوشنبه, 21 ارديبهشت 1394 08:46
تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری (8 الی 16)

آگهی مناقصه عمومی شماره 4-2-94

1-     مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-     موضوع مناقصه عبارت است از: طرح ساماندهی و ارتقاء کیفی میدان آیت اله سعیدی (غیاثی) در محدوده شهرداری منطقه 14  به شرح مندرجات اسناد مناقصه. 3-     برآورد انجام کار: مبلغ پایه برآورد انجام کار (بدون اعمال…
صفحه8 از16

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه