تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

مناقصه اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران


آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای شماره 23-11-94

 1. مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران
 2. 2. موضوع مناقصه عبارت است از:اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک دو پهنه طبق مندرجات اسناد مناقصه.
 3. برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار برای هر یک از دو پهنه فوق 10.000.000.000 ریال می­باشد.
 4. 4.شرایط متقاضیان به شرح ذیل می باشد: شرکت های دارای صلاحیت پیمانکاری از استانداری تهران (معاونت امور عمرانی) در رشته تأسیسات و تجهیزات (با پایه حداقل 4) یا ارائه رزومه کاری در زمینه خدمات حذف زوائد و پیرایش شهری (طبق مندرجات اسناد مناقصه)
 5. تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر توزیع می شود.
  1. محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران .
  2. مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 470.000.000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید وشرط ارائه گردد.
  3. هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ700,000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 1004606389 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه وحید دستگردی کد 228واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
  4. هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
  5. محل ومهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه : در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
  6. سازمان زیبا سازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
  7. ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس نیز درج گردیده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

آمار و اطلاعات

نگارخانه