مناقصه عمومی : مطالعات و طراحی ساماندهی وارتقاء کیفی محور مصطفی خمینی (حد فاصل میدان سپاه و چهار راه سیروس) واقع در محدوده شهرداری منطقه 12

آگهی مناقصه عمومی

1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران

2-    موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعات و طراحی ساماندهی وارتقاء کیفی محور مصطفی خمینی (حد فاصل میدان سپاه و چهار راه سیروس) واقع در محدوده شهرداری منطقه 12

3-    برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 1،193،243،000ریال می باشد.

4-    شرایط متقاضی: ارائه یکی از رتبه وگواهی های تعیین صلاحیت معتبر ذیل صادره  از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی است .درصورت عدم تمدید گواهی مذکور ، تاییدیه موقت معاونت یادشده می بایست ارائه گردد .
الف ) حداقل رتبه 4 طراحی شهری 
ب )  حداقل رتبه 4 شهرسازی
ج ) حداقل رتبه 5 مرمت ابنیه و بافت های تاریخی 

5-     تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه  از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری  توزیع می شود.

6-    محل توزیع اسناد: تهران ،خیابان ولیعصر،بالاتر از میدان ونک ،نرسیده به بلوار میرداماد،خیابان شهید دامن افشارپلاک 55، امور قراردادهای سازمان زیبا سازی شهر تهران .

7-    مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 6،000،000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید وشرط ارائه گردد.

8-    هزینه ارائه اسناد: هزینه ارائه اسناد مبلغ500،000  ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 1004606389 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه میدان ونک واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.

9-     محل ومهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه : در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

10-  سازمان زیبا سازی در تجدید مناقصه و همچنین رد یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.

                                                                          روابط عمومی سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه