مناقصه عمومی (نوبت اول): مطالعات و طراحی ساماندهی وارتقاء کیفی محور نبرد حدفاصل چهارراه کوکاکولا تا خیابان آهنگ درمحدوده شهرداری منطقه 14

1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران

2-    موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعات و طراحی ساماندهی وارتقاء کیفی محور نبرد حدفاصل چهارراه کوکاکولا تا خیابان آهنگ  درمحدوده شهرداری منطقه 14

3-    برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 1،090،000،000  ریال می باشد.

4-  شرایط متقاضی: ارائه گواهی تعیین صلاحیت معتبر صادره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ( رتبه طراحی شهری و یا حداقل رتبه 2 شهرسازی ) الزامی است . درصورت عدم تمدید گواهی مذکور ، تاییدیه موقت معاونت یادشده می بایست ارائه گردد .

5-     تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه  از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری  توزیع می شود.

6-    محل توزیع اسناد: تهران ،خیابان ولیعصر،بالاتر از میدان ونک ،نرسیده به بلوار میرداماد،خیابان شهید دامن افشارپلاک 55، امور مالی سازمان زیبا سازی شهر تهران .

7-    مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 5،054،000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید وشرط ارائه گردد.

8-    هزینه ارائه اسناد: هزینه ارائه اسناد مبلغ 500،000  ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 1004606389 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه میدان ونک واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.

9-     محل ومهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه : در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

10-  سازمان زیبا سازی در تجدید مناقصه و همچنین رد یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.

                                                                          روابط عمومی سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برگ­های پژوهش2 (اسناد و آراء نشست­های پژوهشی هنر-نگارخانه برگ1389 نویسنده:محمدحسن حامدی ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد قیمت:60.000 ریال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه