مناقصه عمومی : اجرای روشنایی بیلبوردهای فرهنگی به روش سولار

1-     مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران

2-     موضوع مناقصه عبارت است از: اجرای روشنایی بیلبوردهای فرهنگی به روش سولار

3-    برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار 2،673،400،000  ریال می باشد.

4-     شرایط متقاضی: شرکت های دارای حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات ، نیرو و یا دارای سابقه اجرای حداقل دو پروژه مشابه  .

5-     تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه  از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری  توزیع می شود.

6-    محل توزیع اسناد: تهران ،خیابان ولیعصر،بالاتر از میدان ونک ،نرسیده به بلوار میرداماد،خیابان شهید دامن افشارپلاک 55، امور مالی سازمان زیبا سازی شهر تهران .

7-    مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 80،000،000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید وشرط ارائه گردد.

8-    هزینه ارائه اسناد: هزینه ارائه اسناد مبلغ  500،000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 1004606389 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه میدان ونک واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.

9-     محل ومهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه : در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

10-  سازمان زیبا سازی در تجدید مناقصه و همچنین رد یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.

                                                                          روابط عمومی سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه