تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی: مطالعات و طراحی ارتقای کیفی میدان راه آهن(نوبت اول)


1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران

2- موضوع مناقصه عبارت است از: مطالعات و طراحی ارتقای کیفی میدان راه آهن

3- برآورد انجام کار:مبلغ برآورد انجام کار2،300،529،000 ریال می باشد.

4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی های تشخیص صلاحیت خدمات مشاوره‌ای ذیل اخذ شده از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی الزامی می باشد.1- رتبه یک طراحی شهری 2- رتبه دو طراحی شهری 3- رتبه سه طراحی شهری با قید داشتن رتبه یک شهرسازی

5- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه  از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری  توزیع می شود.

6- محل توزیع اسناد: تهران ،خیابان ولیعصر،بالاتر از میدان ونک ،نرسیده به بلوار میرداماد،خیابان شهید دامن افشارپلاک 55، امور قراردادهای سازمان زیبا سازی شهر تهران .

7- مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 13،500،000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید وشرط ارائه گردد.

8- هزینه ارائه اسناد: هزینه ارائه اسناد مبلغ500،000  ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 1004606389 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه میدان ونک کد 228واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.

9- محل ومهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه : در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

10-سازمان زیبا سازی در تجدید مناقصه و همچنین رد یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برگ­های پژوهش2 (اسناد و آراء نشست­های پژوهشی هنر-نگارخانه برگ1389 نویسنده:محمدحسن حامدی ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد قیمت:60.000 ریال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه