تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

سرویس و نگهداری پل های مکانیزه عابر پیاده واقع در سطح شهر تهران


"آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای"
شماره 19-6-98

1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2. موضوع مناقصه: سرویس و نگهداری پل¬های مکانیزه عابر پیاده واقع در سطح شهر تهران (در چهار پهنه مجزا به شرح مندرجات اسناد مناقصه)
3. مبلغ برآورد انجام کار برای هر پهنه: 72.000.000.000 (هفتاد و دو میلیارد) ریال
4. مدت زمان کار: 12 ماه
5. شرکتها می¬بایست یکی از شرایط ذیل را دارا باشند:
5-1- ارائه گواهی صلاحیت معتبر پیمانکاری پایه 3 رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه و دارای ظرفیت آزاد ریالی جهت ارجاع کار
5-2- شرکت های فعال و دارای تجربه مشابه در زمینه آسانسور و پله برقی با درج موضوع در اساسنامه شرکت
5-3- دارای پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت صنعت، معدن و تجارت
5-4- دارای عضویت در یکی از اتحادیه ها، انجمن¬ها یا سندیکاهای مرتبط با آسانسور و پله برقی.
6. تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00 توزیع می¬شود.
7. محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول، امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
8. مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 880.000.000 (هشتصد و هشتاد میلیون) ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
10. هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 2.000.000 ریال می¬باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
11. هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
12. محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
13. سازمان زیبا سازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
14. ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

مدیریت ارتباطات و امور بین¬الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ارتباط با نشریه: تهران، خیابان شریعتی، خیابان قیطریه، خیابان مهر محمدی، بن بست یعقوبی کجانی، پلاک ۳۴ / تلفن: ۲۲۶۷۷۶۶۶ تلفکس: ۲۲۲۱۱۶۶۲فصلنامه معماری محوطه در شماره هفدهم خود که پاییز 90 منتشر گردید به موضوعات…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه