تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

" آگهی تجدید مناقصه عمومی" شماره 17-5-98


" آگهی تجدید مناقصه عمومی"
شماره 17-5-98
1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2. موضوع مناقصه: خرید و تحویل 000/30 متر ریسه لامپی RGB (بلوطی هفت رنگ)
3. مبلغ برآورد اولیه: 7.500.000.000 (هفت میلیارد و پانصد میلیون) ریال
4. مدت اجرای کار: از تاریخ ابلاغ دستورکار قرارداد به مدت 25 روز
5. شرایط متقاضیان: (دارا بودن حداقل یکی از شرایط ذیل)
o شرکتهای دارای صلاحیت با سابقه کار مشابه و موضوع مرتبط در اساسنامه شرکت
o اشخاص حقیقی دارای پروانه صنفی مرتبط با موضوع مناقصه
6. تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز (از ساعت 8:00 لغایت 16:00) توزیع می¬شود.
7. محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
8. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 295.000.000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
9. هزینه ارائه اسناد: مبلغ 1.000.000 (یک میلیون) ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن را جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه، ارائه گردد.
10. محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
11. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
12. سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
13. ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • "همشهری معماری" در شماره نهم خود که آبان ماه 90 منتشر گردید به موضوعات مختلفی در ارتباط با سازمان زیباسازی پرداخت برای مشاهده آنها اینجا و اینجا و اینجا را کلیک فرمائید "همشهری معماری" در شماره…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه