تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

انتخاب پیمانکار سرویس، نگهداری، تعمیرات، حفاظت از مجموعه نورپردازی پل های شهید محلاتی


" آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای"
شماره 15-5-98

1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2. موضوع: انتخاب پیمانکار سرویس، نگهداری، تعمیرات، حفاظت و درصورت لزوم خرید تجهیزات موردنیاز مجموعه نورپردازی پل های شهید محلاتی
3. مبلغ برآورد اولیه: 12.500.400.000 (دوازده میلیارد و پانصد میلیون و چهارصد هزار) ریال
4. مدت اجرای کار: دو سال
5. شرایط متقاضیان: شرکتهای دارای صلاحیت با سابقه کار مشابه در زمینه نورپردازی معابر شهری (پل¬ها، زیرگذرها و ...) و یا نگهداری از سیستم¬های نورپردازی فوق و موضوع مرتبط در اساسنامه شرکت
6. تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز (از ساعت 8:00 لغایت 16:00) توزیع می¬شود.
7. محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
8. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 396.000.000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
9. هزینه ارائه اسناد: مبلغ 1.500.000 (یک میلیون و پانصد هزار) ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن را جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه، ارائه گردد.
10. محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
11. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
12. سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
13. ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:کارنامه طرح­های مطالعاتی سازمان زیباسازی شهر تهران-89-1368 ناشر:پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش با همکاری پژوهشکده فرهنگ،…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه