تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 2-4-98


اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 2-4-98

پیرو آگهی شماره 2-4-98 مورخ 23/4/98 درج شده در روزنامه همشهری ، به اطلاع می رساند شرایط متقاضیان مربوط به بند (3) آگهی ذکر شده به شرح ذیل اصلاح می گردد :
شرایط متقاضی : متقاضی باید شخصیت حقوقی و دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و نسبت به ارائه آخرین گواهی رتبه بندی (یک الی سه)، دارای اعتبار سازمان زیبا سازی شهر تهران اقدام نماید.
سایر موارد مندرج در آگهی اولیه به قوت خود باقی است.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه