تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای


& تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای&

مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران

موضوع مناقصه: ساماندهی پیاده راه محور شهریار (حدفاصل خیابان حافظ تا تقاطع خارک)

برآورد انجام کار: 30.000.000.000 ریال بر مبنای فهرست بهای سال 1398 سازمان برنامه و بودجه کشور

مدت زمان کار: 5 ماه

شرایط متقاضیان: دارای حداقل رتبه 4 معتبر ابنیه از سازمان برنامه و بودجه و سوابق کاری مشابه

تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز (از ساعت 8:00 لغایت 16:00) توزیع می شود.

محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 703.000.000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.

هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1.500.000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

محل و مهلت ارائه پیشنهاد: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.

ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

مدیریت ارتباطات و امور بینالملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه