تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

" تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای" شماره 11-3-98


" تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"
شماره 11-3-98
پیرو آگهی شماره 9-3-98 مورخ 9/3/98 در روزنامه همشهری با موضوع پروژه ساماندهی پیاده راه محور استاد شهریار (منطقه 11 شهرداری تهران – حدفاصل خیابان حافظ تا تقاطع خارک) به اطلاع می¬رساند تاریخ خرید اسناد و همچنین تحویل پاکات تا روز سه شنبه مورخ 4/4/98 تمدید گردید.
سایر شرایط:
1- برآورد انجام کار: 25.924.000.000 ریال بر مبنای فهرست بهای سال 1398 سازمان برنامه و بودجه کشور
2- مدت زمان کار: 8 ماه
3- شرایط متقاضیان: دارای حداقل رتبه 4 معتبر ابنیه از سازمان برنامه و بودجه و سوابق کاری مشابه
4- محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 628.000.000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
6- هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1.500.000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
7- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
8- محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
9- سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
10- ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

مدیریت ارتباطات و امور بین¬الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • "همشهری معماری" در شماره نهم خود که آبان ماه 90 منتشر گردید به موضوعات مختلفی در ارتباط با سازمان زیباسازی پرداخت برای مشاهده آنها اینجا و اینجا و اینجا را کلیک فرمائید "همشهری معماری" در شماره…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه