تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه


آگهی مزایده عمومی

شماره 13-3-98
1- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران
2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شامل 600 دستگاه با مبلغ برآورد پایه سالانه 192,273,882,400 ریال و ماهانه هر دستگاه 26،338،888 ریال بر اساس مندرجات اسناد مزایده.
3- تاریخ توزیع اسناد : اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز از ساعت (8 الی 16) توزیع
می شود.
4- محل توزیع اسناد : تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران.
5- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : به مبلغ 9،600،000،000 ریال.
6- هزینه خرید اسناد : هزینه خرید اسناد مبلغ2,000,000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مزایده همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
7- محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده : در اسناد مزایده ذکر گردیده است .
8- هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
9- سازمان زیبا سازی در تجدید مزایده و همچنین رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • خیابان ایران‌زمین، بلوار اندرزگو، کمی بالاتر از میدان کاج و چند جای دیگر. ماجرا ساده بود: انتخاب یک مسیر مشخص،چرخیدن چندباره به دور همان مسیر در میان انبوه ماشین‌هایی که به همین منظور آمده بودند.…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه