تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید تجهیزات و قطعات پله های برقی پل های عابر مکانیزه در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران


"آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای"
شماره 10-3-98

1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2. موضوع مناقصه: خرید تجهیزات و قطعات پله های برقی پل های عابر مکانیزه در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران
3. مبلغ برآورد انجام کار: 50.000.000.000 (پنجاه میلیارد) ریال
4. مدت زمان کار: 4 ماه
5. شرکتها می¬بایست یکی از شرایط ذیل را دارا باشند:
1- شرکتهای تولید کننده پله برقی با ارائه کلیه مدارک احراز (پروانه بهره برداری - پروانه طراحی و تولید - عضویت در اتحادیه ها و سایر نهادها و سازمان های نظارتی مربوطه و ... )
2- شرکتهای دارای نمایندگی از برندهای تجاری معتبر و دارای مدارک اعطای نمایندگی رسمی و انحصاری
6. تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00 توزیع می¬شود.
7. محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول، امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
8. مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 770.000.000 (هفتصد و هفتاد میلیون) ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
10. هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1.500.000 ریال می¬باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
11. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
12. محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
13. سازمان زیبا سازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
14. ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

مدیریت ارتباطات و امور بین¬الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ارتباط با نشریه: تهران خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) خیابان هفتم شماره ۲۵ واحد ۵ / تلفن: 70-22421667 (021)
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه