" فراخوان واگذاری بخش تجاری نگارخانه برگ (عمارت عین الدوله) با کاربری "کافی شاپ"


" فراخوان واگذاری بخش تجاری نگارخانه برگ (عمارت عین الدوله) با کاربری "کافی شاپ"

سازمان زیباسازی شهر تهران درنظر دارد نسبت به واگذاری بخش تجاری نگارخانه برگ( عمارت عین الدوله) به مساحت حدود 450 مترمربع واقع در میدان هروی ،خیابان وفا منش، خیابان جمالی شرقی ، پلاک12 – ضلع شمال غربی با کاربری"کافی شاپ" اقدام نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه دارای فعالیت و جواز معتبر از صنوف مربوطه می باشند؛ دعوت بعمل می آید از تاریخ درج فراخوان به مدت 15 روز، ضمن بازدید از محل فوق (با هماهنگی قبلی) نسبت به ارسال مدارک و مستندات و پیشنهادات خود به آدرس: خیابان شهید مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش کوچه شیرودی، پلاک 2، واحد قراردادهای سازمان زیباسازی
شهر تهران اقدام نمایند. (تلفن: 96044135)
لازم به ذکر است اصلاح وضعیت موجود و تجهیز لوازم جهت کاربری کافی شاپ ،به عهده پیشنهاد دهندگان خواهد بود.

روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مطالعه، بررسی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی کاربرد رنگ در منظر شهری با توجه به نیاز شهرداری به تحقیقات در حوزه رنگ ‌آمیزی شهری، پروژه مطالعاتی تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کاربرد رنگ در منظر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه