مجوز اکران آگهی و بهره برداری تبلیغاتی بر روی نمایشگرهای واقع در داخل و محوطه ایستگاه های شرکت بهره‌ برداری ‌راه‌آهن ‌شهری‌ تهران ‌و ‌حومه


آگهی مزایده عمومی
شماره 1-2-98
1- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران
موضوع مزایده : مجوز اکران آگهی و بهره برداری تبلیغاتی بر روی نمایشگرهای واقع در داخل و محوطه ایستگاه های شرکت بهره‌ برداری ‌راه‌آهن ‌شهری‌ تهران ‌و ‌حومه با مبلغ برآورد پایه 29,745,066,667 ریال بر اساس مندرجات اسناد مزایده.
2- شرایط متقاضی : متقاضی باید شخصیت حقوقی ودارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وگواهی رتبه بندی یک الی سه، سال 1397 را از سازمان زیبا سازی شهر تهران دریافت نموده باشد.
3- تاریخ توزیع اسناد : اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز در ساعات اداری (8 الی 16) توزیع
می شود.
تبصره : متراژ فضاهای تبلیغاتی مذکور در سقف اکران تبلیغاتی شرکتها منظور نمی شود.
4- محل توزیع اسناد : تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران.
5- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : تضمین شرکت در مزایده مبلغ 1,490,000,000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده بدون قید وشرط ارائه گردد.
6- هزینه خرید اسناد : هزینه خرید اسناد مبلغ1,500,000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مزایده همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
7- محل ومهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده : در اسناد مزایده ذکر گردیده است .
8- هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
9- سازمان زیبا سازی در تجدید مزایده و همچنین رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:زیباسازی و منظر شهری (مقالات و آراء نشست¬های تخصصی)- زمستان 1389 ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد نوبتو سال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه