تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

انتخاب پیمانکاران تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه¬های فرهنگی


آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ای
شماره 1-2-98
1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2. موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکاران تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه¬های فرهنگی منصوب برروی "عرشه پل های هوایی (پیاده و سواره) و بیلبورد" در سطح مناطق شهرداری تهران به تفکیک دو مجموعه یک و دو، به شرح مندرجات اسناد مناقصه
3. مبلغ و برآورد انجام کار:
الف) مجموعه یک: عرشه و بیلبورد با برآورد متراژ 90.000 متر مربع به مبلغ 19.800.000.000 ریال
ب) مجموعه دو: عرشه و بیلبورد با برآورد متراژ 90.000 متر مربع به مبلغ19.800.000.000 ریال
4. شرایط متقاضیان:
متقاضی باید یکی از شرایط بندهای ذیل را دارا باشد:
- گواهی رتبه بندی از اداره کل توسعه و خدمات شهری شهر تهران در زمینه تهیه، چاپ و نصب بنر
- دارای مجوز چاپ دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران
- دارای مجوز کانون آگهی تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران
5. تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00 توزیع می¬شود.
6. محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول، امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران.
7. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 468,000,000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
8. هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1.500.000 ریال می¬باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
9. هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
10. محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
11. سازمان زیبا سازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
12. ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

مرکز ارتباطات و امور بین¬الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مطالعه، بررسی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی کاربرد رنگ در منظر شهری با توجه به نیاز شهرداری به تحقیقات در حوزه رنگ ‌آمیزی شهری، پروژه مطالعاتی تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کاربرد رنگ در منظر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه