تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

انتخاب پیمانکار تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه¬های تبلیغات فرهنگی


آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ای
شماره 1-1-98
1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2. موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکار تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه¬های تبلیغات فرهنگی منصوب برروی"عرشه پل های هوایی (پیاده و سواره) و بیلبورد" در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران
3. مبلغ و برآورد انجام کار: برآورد اولیه جمعاً برای متراژ 180.000 متر مربع به مبلغ 39.600.000.000 ریال خواهد بود.
4. مدت اجرای کار: 12 ماه
5. شرایط متقاضیان:
- متقاضی باید دارای شخصیت حقوقی بوده و یکی از شرایط بندهای ذیل را دارا باشد:
- گواهی رتبه بندی از اداره کل توسعه و خدمات شهری شهر تهران در زمینه تهیه، چاپ و نصب بنر
- شرکت های دارای مجوز چاپ دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران می بایست تعداد حداقل3 دستگاه چاپ با عرض حداقل 20/3 متر را دارا باشند.
- شرکت های دارای مجوز کانون تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران می بایست چاپخانه ایی را که دارای
حداقل 3 دستگاه چاپ با عرض حداقل 20/3 متر را دارا می باشند را جهت بازدید معرفی نمایند.
6. تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه همشهری به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00 توزیع می¬شود.
7. محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول، امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران.
8. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 666,000,000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
9. هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1.500.000 ریال می¬باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
10. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
11. محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
12. سازمان زیبا سازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
13. ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

مرکز ارتباطات و امور بین¬الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران - مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: تبلیغات نوعی ارتباطات است که سعی می شود تا بر مخاطب تاثیر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه