انتخاب مشاور پروژه "مطالعات و طراحی فاز 1 و 2 خیابان 46 متری شهید ثانی"


آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای شناسایی مشاور
به روش کیفیت (QBS)
1-10-97
• کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران
• موضوع فراخوان: انتخاب مشاور پروژه "مطالعات و طراحی فاز 1 و 2 خیابان 46 متری شهید ثانی" واقع در منطقه 8 شهرداری تهران "براساس قانون مناقصات و نظام فنی اجرایی شهرداری تهران" با روش کیفیت ((QBS
• تجربه و تخصص مورد نیاز: طراحی شهری یا شهرسازی- دارای حداقل پایه 2 از سازمان برنامه و بودجه با سابقه کاری مشابه.
• تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه تا روز دوشنبه مورخ 10/10/1397 از ساعت 8:00 الی 15:00
• محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادها.
* توجه: اسناد فوق در پورتال سازمان به آدرس www.zibasazi.ir بارگذاری گردیده و قابل اخذ می باشد.  

اسناد مربوط به شناسایی مشاور

• محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
• مدت انجام خدمات مشاوره: 4 ماه
• سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نویسنده: غلامرضا مقصودی در طراحی شهری کوشش شهرسازان و معماران همواره برای خلق فضاهای مطلوب و سودمند برای استفاده بهتر انسان‌ها بوده‌است که برای رسیدن به این هدف، اطلاع از نحوه‌ی برخورد و رفتار انسان…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه