تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران


شماره آگهی 8-7-97
آگهی مناقصه عمومی
1- مناقصه گزار : سازمان زیباسازی شهر تهران
2- موضوع مناقصه : اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک دو مجموعه (پهنه شرق : مناطق 1-3-4-7-8-12-13-14-15-16-20 و پهنه غرب: مناطق 2-5-6-9-10-11-17-18-19-21-22)
3- برآورد انجام کار هر پهنه : مبلغ 20،000،000،000 ریال (بیست میلیارد ریال) برای هر مجموعه به تفکیک مندرجات اسناد مناقصه.
4- شرایط متقاضیان : شرکت ها باید یکی از شرایط الف وب ذیل را داشته باشند وشرایط ج ود الزامی است.
الف-پیمانکارمی بایست دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری ازاستانداری تهران (معاونت امورعمرانی) دررشته تأسیسات وتجهیزات( با پایه 5 ) را ارائه نماید و در پاکات اسناد مدارک قراردهد.
ب - ارائه رزومه کاری در زمینه خدمات حذف زوائد و پیرایش شهری ( ارائه 2 نمونه قرارداد انجام خدمات با شهرداری تهران مجموعاً حداقل به مبلغ 2،000،000،000 ریال)
ج-تمامی شرکت کنندگان می بایست در سامانه تامین کنندگان وارائه دهندگان خدمات شهرداری به نشانی:http://providers.tehran.ir ثبت نام نمایند.
د-ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار واموراجتماعی الزامی است ودرصورت عدم دارابودن گواهینامه مذکور مکلفند ظرف سه ماه ازتاریخ اعلام آگهی مناقصه نسبت به اخذ گواهینامه مذکور اقدام وبه امور قراردادها تحویل دهند.
5- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز ( با احتساب تعطیلات ) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر توزیع می شود.
6- محل توزیع اسناد : تهران ، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی ، نبش خیابان شهید شیرودی ، پلاک 2 ، امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران.
7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 470،000،000 ریال است که باید بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
8- هزینه ارائه اسناد : هزینه خرید اسناد مبلغ 2،000،000ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
9- هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
10- محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه : در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
11- سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
12- ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس WWW.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران - مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: تبلیغات نوعی ارتباطات است که سعی می شود تا بر مخاطب تاثیر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه