مناقصه و مزایده

دوشنبه, 23 دی 1398 09:03
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

برداشت میدانی و ممیزی اطلاعات مربوط به تابلوها و اماکن غیر مسکونی

"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 27-10-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: برداشت میدانی و ممیزی اطلاعات مربوط به تابلوها و اماکن غیر مسکونی به تعداد 480.000 رکورد در12 منطقه شهرداری تهران3. مبلغ برآورد انجام کار: 28.800.000.000 (بیست و هشت میلیارد…
دوشنبه, 23 دی 1398 09:00
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تأمین 80 نفر نیروی انسانی

آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ایشماره 26-10-981- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین 80 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات ممیزی، شناسایی،کارشناسی، محاسبه وتهیه اخطار و ابلاغ صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی، صنفی واماکن غیرمسکونی وتبلیغات بدنه خودروهای…
یکشنبه, 24 آذر 1398 09:08
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیشماره 7-9-981- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) پنج مجموعه تابلوهای منصوب بر روی "بیلبورد" با برآورد مبلغ پایه حدود 52 میلیارد ریال برای یک مجموعه…
چهارشنبه, 13 آذر 1398 08:24
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه

"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 24-9-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه3. مبلغ برآورد انجام کار: 12.500.000.000 (دوازده میلیارد و پانصد میلیون) ریال…
دوشنبه, 11 آذر 1398 09:54
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید و تحویل 100/000 مترطول ریسه حبابی SMD (بلوطی هفت رنگ) برنامه‌دار و قابل برنامه‌ریزی

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 23-9-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 100/000 مترطول ریسه حبابی SMD (بلوطی هفت رنگ) برنامه‌دار و قابل برنامه‌ریزی3- مبلغ برآورد اولیه: 25.000.000.000 (بیست و پنج میلیارد) ریال4- مدت اجرای کار: 4 ماه5- محل تحویل…
دوشنبه, 11 آذر 1398 08:43
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تهیه مصالح، ساخت و تحویل 331 عدد مبلمان محور شهریار (پهنه رودکی)

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 22-9-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: تهیه مصالح، ساخت و تحویل 331 عدد مبلمان محور شهریار (پهنه رودکی) شامل: سطل زباله فلزی 20 عدد نیمکت پشتی دار (چوب و فلز) 20 عدد نیمکت بدون پشتی (چوب و…
دوشنبه, 15 مهر 1398 08:22
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

نظارت بر اجرای رنگ آمیزی المان ها و مبلمان شهری

"آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای "شماره 20-7-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: نظارت بر اجرای رنگ آمیزی المان ها و مبلمان شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری3. مبلغ برآورد انجام کار: 9.364.332.000 ریال4. مدت اجرای کار: یکسال5. شرکت کنندگان می¬بایست…
چهارشنبه, 13 شهریور 1398 08:40
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

سرویس و نگهداری پل های مکانیزه عابر پیاده واقع در سطح شهر تهران

"آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای"شماره 19-6-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: سرویس و نگهداری پل¬های مکانیزه عابر پیاده واقع در سطح شهر تهران (در چهار پهنه مجزا به شرح مندرجات اسناد مناقصه)3. مبلغ برآورد انجام کار برای هر پهنه:…
چهارشنبه, 06 شهریور 1398 08:08
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی«بیلبورد و عرشه پلهای هوایی»

آگهی مزایده عمومیشماره 4-6-981- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) دو مجموعه تابلوهای منصوب بر روی "بیلبورد" با مبلغ برآورد پایه 35.114.721.994 ریال و 32.521.588.476 ریال بر اساس…
سه شنبه, 05 شهریور 1398 08:37
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید و تحویل 292 عدد مبلمان محوطه برج آزادی (جزیره)

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 18-5-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 292 عدد مبلمان محوطه برج آزادی (جزیره) شامل: نیمکت بتنی 46 عدد سطل زباله فلزی 10 عدد صفحه مشبک زیرین نیمکت 180 عدد صفحه مشبک پایه سکوی آب…
چهارشنبه, 09 مرداد 1398 09:08
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

" آگهی تجدید مناقصه عمومی" شماره 17-5-98

" آگهی تجدید مناقصه عمومی"شماره 17-5-981. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: خرید و تحویل 000/30 متر ریسه لامپی RGB (بلوطی هفت رنگ)3. مبلغ برآورد اولیه: 7.500.000.000 (هفت میلیارد و پانصد میلیون) ریال4. مدت اجرای کار: از تاریخ ابلاغ دستورکار قرارداد به مدت…
شنبه, 05 مرداد 1398 08:59
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید پرچم های الوان (پایه کوتاه – پایه بلند) جهت تحویل به مناطق 22 گانه شهرداری تهران

"آگهی مناقصه عمومی "شماره 16-5-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: خرید 30.200 تخته پرچم های الوان (پایه کوتاه – پایه بلند) از جنس ساتن مرغوب و 200.000 متر طول ریسه های پرچمی الوان از جنس ساتن براق جهت تحویل به مناطق…
شنبه, 05 مرداد 1398 08:53
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

انتخاب پیمانکار سرویس، نگهداری، تعمیرات، حفاظت از مجموعه نورپردازی پل های شهید محلاتی

" آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای"شماره 15-5-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع: انتخاب پیمانکار سرویس، نگهداری، تعمیرات، حفاظت و درصورت لزوم خرید تجهیزات موردنیاز مجموعه نورپردازی پل های شهید محلاتی3. مبلغ برآورد اولیه: 12.500.400.000 (دوازده میلیارد و پانصد میلیون و…
چهارشنبه, 26 تیر 1398 08:36
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 2-4-98

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 2-4-98 پیرو آگهی شماره 2-4-98 مورخ 23/4/98 درج شده در روزنامه همشهری ، به اطلاع می رساند شرایط متقاضیان مربوط به بند (3) آگهی ذکر شده به شرح ذیل اصلاح می گردد :شرایط متقاضی : متقاضی باید شخصیت حقوقی و…
یکشنبه, 23 تیر 1398 08:09
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی شماره 2-4-98 1- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) شش مجموعه تابلوهای منصوب بر روی "بیلبورد" بر اساس مندرجات اسناد مزایده.(ب) شش مجموعه تابلوهای منصوب…
صفحه1 از17

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه