جلسه هشتم و آخرین جلسه کارگاه نما از دید طراحان برگزار می شود

آخرین و هشتمین جلسه کارگاه نما از سوی سازمان زیباسازی برگزار می شود.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این جلسه با حضور دکتر احسان رنجب، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر حمید ضیائیان نوربخش، مدیر عامل شرکت عمارت خورشید و فارغ التحصیل دکتری معماری دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حسین خسروی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه هنر تهران چهارشنبه ۱۱ اسفند برگزار می شود.
گفتنی است در این کارگاه دانشجویان در محورهای، طراحی میان افزا در توسعه های جدید و بافت های تاریخی در قالب گروه های سه نفره طی 5 ساعت به طراحی می پردازند و در انتهای آن، طرح ها توسط اساتید مورد ارزیابی قرار گرفته تا دانشجویان با نحوه صحیح نما در زمینه های مختلف مهارت لازم را کسب نمایند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه