چاپ کردن این صفحه
سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران:

عملکرد سازمان زیباسازی قابل تقدیر است

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه باید پیاده راهسازی بر سواره راهسازی غلبه کند، اظهار کرد: عملکرد این سازمان در پیاده راهسازی ها قابل تقدیر است و حمایت شورای شهر تهران از این اقدام حمایت می کند.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، محمد سالاری در حاشیه دومین روز از پنجمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و در بازدید از غرفه سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت: مجموعه مجلات و آرشیو این سازمان از یک سو و بازدیدهای میدانی از سوی دیگر مقدمه ای فراهم کرد که اعضای شورای شهر بارها در مصاحبه ها و در صحن علنی به مفید بودن آن اشاره کند.
وی افزود: سازمان زیباسازی انصافا بر حسب مطالعات نظری که داشت و نظریات علمی اساتیدی که در حوزه زیباسازی همکاری می کنند، ظاهر شهر را طوری مهندسی شده و کارشناسی طراحی و اجرا کرد که ظهور و بروز آن در شهر تهران دیده می شود.
سالاری ادامه داد: به هر حال نتایجی که مبتنی بر نظریه علمی و پژوهشی باشد قوت بیشتری داشته و مردم بیشتر می بینند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: معتقدم سازمان زیباسازی بعد از مدت ها کار عملیاتی فشرده و زیاد، موفق به معرفی خود و عملکردش به مردم شد و توانست اعتمادی بین مدیران شهری نسبت به خود جلب کند که این اعتماد می تواند سازمان زیباسازی را در پیشبرد اهدافش کمک کند.
وی اظهار کرد: از جمله این کمک ها حذف زوائد بصری و مرمت و بهسازی نمادهای شهری و استفاده از المان ها بود که برای تمام آحاد جامعه قابل تشخیص است.
سالاری در ادامه اظهارات خود به انتقادی که به تازگی علیه شهرداری برای توسعه پیاده راهسازی می شود، اشاره کرد و گفت: متاسفانه جای پیاده راهسازی در راه و شهرسازی خالی است البته این جالی خالی به دلیل غلبه ماشین به جای آدم در شهر است و این سبب می شود که زمانی که جایی بخواهد پیاده راه شود با انتقاد و یا مقابله مواجه شود؛ علت آن این است که غلبه پیاده بر سواره وجود ندارد و این سبک زندگی نهادینه شده و بر همین اساس است که با هر تغییری، واکنشی انتقادی مشاهده می کنیم.
وی مصادیق خیابان 17 شهریور یا خیابان سی تیر را یک اقدام بزرگ و موثر از سوی شهرداری عنوان کرد و گفت: در شهرهای بزرگ باید پیاده راه محوری بر سواره راه محوری غلبه کند؛ البته این مستلزم فراهم آمدن یکسری زیرساخت هایی است که باید در حمل و نقل شهری و حمل و نقل ریلی فراهم شود. به عنوان مثال باید ناوگان حمل و نقل مینی بوس و اتوبوس فرسوده را از دور خارج کنیم اما این به آن معنا نیست که دست روی دست بگذاریم تا آن اتفاق بیفتد و بعد از آن به پیاده راه سازی بپردازیم.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر حمایت خود را از سازمان زیباسازی همواره افزایش داده است، ادامه داد: شورای شهر هم هر سال در برنامه هایی که مورد بررسی قرار می دهد اعتبارات قابل توجهی را برای بخش زیباسازی مدنظر قرار می دهد.
سالاری یادآور شد: سازمان زیباسازی هم توانست برخی کارهای عمرانی و مرمت را انجام دهد و فراتر از انتظار ما که به کارهای پژوهشی و مکتوب محدود شده بود، عمل کرد که این قابل تقدیر است.
وی افزود: نکته ای که قابل اشاره است این است که دیده بان های شهری در حوزه مسائل بصری که معطوف به سازمان زیباسازی شده است، بیشتر متمرکز هستند و بدون شک نقدهایی را به خود اختصاص می دهد که این نقدها به مفهوم محکوم کردن نیست.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان عنوان کرد: سازمان زیباسازی به این دلیل که کارهایش دیده می شود، بیشتر مورد نقد قرار می گیرد و در نتیجه در حرکت آن به سمت کمال بیشتر موثر خواهد بود.