معاون شهردار بابل تاکید کرد:

ضرورت جایگزینی نگاه کارشناسی به جای نگاه سلیقه ای در زیباسازی شهر

معاون شهردار بابل با اشاره به اهمیت کارشناسی بودن زیباسازی نمای شهری گفت: متاسفانه در شرایط کنونی نگاه سلیقه ای بر نگاه کارشناسی در این شهر سنگینی می کند و باید برای رشد و توسعه زیباسازی این دو جای خود را با هم تغییر دهند.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، نیازی فر در حاشیه دومین روز از پنجمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری اظهار کرد: در این نمایشگاه پیمانکاران بسیاری حضور دارند اما با توجه به اعتبارات شهری در زیباسازی و مشکلاتی که در تفاوت سلیقه مسئولان وجود دارد، به نظر می رسد بتوان فقط از 70 تا 80 درصد خدمات این پیمانکاران استفاده کرد.
وی ادامه داد: بابل از نظر وسعت یکی از بزرگترین شهرهای مازندران است اما اگر بخواهیم زیباسازی آن را با کلان شهر تهران مقایسه کنیم، باید بگوییم که ما هم از نظر اعتبارات و هم از نظر محدودیت امکانات در تنگنا هستیم.
نیازی فر افزود: با وجود این اوصاف زیباسازی شهر بابل کار بسیاری دارد و اولویت واحد زیباسازی بر حذف زوائد بصری، نورپردازی ها، برخی از مبلمان های شهری و تامین وسایل ورزشی شهر است.
وی همچنین با بازدید از غرفه سازمان زیباسازی شهرداری تهران اذعان کرد: امیدواریم بتوانیم از تجربیات این شهر و تطبیق آن با شهر خود، کیفیت زیباسازی را توسعه دهیم.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

آمار و اطلاعات

نگارخانه