شجاعت سازمان زیباسازی شهر تهران در اجرای طرح های نو جای تقدیر دارد

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، تشکری هاشمی در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین المللی جامع مدیریت شهری، ضمن بازدید از غرفه سازمان زیباسازی شهری به عملکرد و اقدامات این سازمان اشاره کرد و گفت: عملکرد این سازمان جای تقدیر داردچرا که علاوه بر اینکه فکر نویی پشت آن قرار دارد، از شجاعتی برای اجرای آن طرح ها و تفکرات برخوردار است که بازتاب آن را در سطح شهر شاهد هستیم.
وی افزود: شهرداری تهران سیاستی را که مدنظر قرار داده و در پیش می گیرد موضوع واگذاری امور و خدمات شهری و زیباسازی شهری به بخش خصوصی است و تردیدی هم در آن وجود ندارد.
تشکری هاشمی ادامه داد: معتقدیم بخش خصوصی ارزان تر با کیفیت تر و به روز تر است و این امتیاز به قدری حائز اهمیت است که اعتماد شهرداری را به خود جلب و از آن استفاده کند.
وی یادآور شد: ناگفته نماند که شهرداری تهران برخلاف سایر نهادها و دستگاه های اجرایی در برخورد و استفاده از سیاست های شهری، رفتار مححتاطی ندارد و غالب امور را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
معاون سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به نقش برگزاری این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه بستری برای تامین آمال و آرزوهای شهرداری تهران در حوزه زیباسازی شهری و خدمات شهری است و بخش حمل و نقل هم در این نمایشگاه به دنبال گزینه هایی است که علاوه بر فکر نو و برنامه نو بتوانند منابع لازم را برای اجرای آن به پیش بیاورند.

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: در این کتاب سعی شده تا به معرفی چشم انداز، سیاست و اقدامات شهرهای…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه