ساختمان مرکزی سازمان زیباسازی شهر تهران


شماره تماس

نمابر
96044000

88813664
نشانی میدان هفت تیر-خیابان شهیدمفتح - روبه روی ورزشگاه شیرودی نبش کوچه شیرودی پلاک 2
کد پستی 1584917411
صندوق پستی 15875-1541

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • بخش اعظمی از درک شهروندان از شهر به واسطه ی فضاها صورت می گیرد لذا طراحان می کوشند ضمن برآوردن نیازهای اصلی شهروندان به تصورات آنها نیز شکل دهند. شهر باید محیطی کارا و در…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه