منابع فارسی ( کتب و مقالات) دیوارنگاری و هنر شهری


ردیف

عنوان

توضیحات

1

آذر مهاجر/رنگ نوشته ها بر دیوارهای شهر/روزنامه همشهری/ 1خرداد1386


2

آزاده دهقانی/ واقعیت مجازی زمینه ساز هنر تعاملی/مجله تندیس/ شماره 123/ اردیبهشت 1387


3

آزاده دهقانی/هنر تعاملی /مجله تندیس/شماره 131/شهریور1387


4

آلبرو،الکساندر / تدابیر تبلیغات و هنر مفهومی / ترجمه منظر محمدی / مجله تندیس /شماره 138/1387


5

آمنون بارزل/ درامدی بر لایت آرت.ترجمه مهدی قیم نژاد/فصلنامه هنر:73/1386


6

آیدا بنی هاشمی و رضا سیروس صبری/معماری منظر :علم یا هنر/ فصلنامه معماری و ساختمان 8 :10-16/1384


7

ابوذر مجلسی و مهسا مهر آرام / طراحی منظر ، نور پردازی / ماهنامه دانش نما .87:145/1386


8

اسفندیار کوه نور / جلوه گری نقوش هندسی در آثار هنرهای سنتی / جلد اول /انتشارات نور حکمت/ 1383


9

اسماعیل نیا محمود / دیوار به مثابه رسانه / روزنامه اعتماد ملی /سه شنبه 30 خرداد 1385 / شماره 111


10

اصغر کفشچیان مقدم / چگونه یک نقاشی دیواری را سامان دهی کنیم / نشریه هنر های تجسمی شماره 25 /1386


11

اصغر کفشچیان مقدم / غنچه های سوخته/ نشریه خیال/ شماره 3 / 1386


12

اصغر کفشچیان مقدم /بررسی ویژگی های نقاشی دیواری/ مجله هنرهای زیبا /شماره 20 / زمستان 1383


13

اصغر کفشچیان مقدم و اصغر محمد صالحی/ مواد و مصالح جدید در نقاشی دیواری معاصر/ کتاب ماه هنر. 117: 50-58/ 1387


14

اصغر کفشچیان مقدم/ / مکتب نقاشی دیواری انقلاب/ ویژه نامه / 5/1385


15

اصغر کفشچیان مقدم و سیدمحسن علوی نژاد/ پژوهشی بر چگونگی مواد و مصالح در دیوارنگاری/مجله هنرهای زیبا،هنرهای تجسمی/شماره 39/ 1388


16

اصغرکفشچیان مقدم و سمیرا رویان /  بررسی نقاشی دیواری تهران قبل و پس از انقلاب/مجله هنرهای زیبا/ 1386


17

امیر عبدالحسینی / گرافیک محیطی،تصویر جامعه/ فصلنامه هنر های تجسمی/شماره68:24/1385


18

انجمن معماران منظر امریکا (ASLA‎)/فصلنامه معماری ایران/ شماره ۱۳و‎۱۲/۱۳۸۲


19

ایرج اسکندری/ بررسی و تحلیل نقاشی دیواری از ماقبل تاریخ تا عصر حاضر/ مجله هنرهای تجسمی/شماره 7و8/1379


20

بابک گلستان/ مروری بر تاریخ شیشه/ نشریه شیشه/


21

بنفشه بیگلری/.نور پردازی در پروژه های معماری داخلی/ فصلنامه آبادی57 / 1386


22

بهنام کامرانی/خواستگاه هنر چیدمان/روزنامه همشهری/16مهر1381


23

پائولو مورا / عوامل پوسیدگی نقاشی‌ دیواری/ ترجمه: دکتر الیاس صفاریان و محمد حسن اثباتی/ نشرامید دانش/چاپ دوم/138324

پرویز حیدر زاده / سیری در نقاشی دیواری ایران و جهان ، دانشکده هنر و معماری / 1380


25

پرویز کلانتری/ دریغ از چهار دیواری برای نقاشی مدرن/روزنامه ایران/ 27 مهر1381


26

پریسا آبرومند آذر/ نور پردازی فضا / دو ماهنامه پیام مهندس/ شماره 47/تیر و مرداد 1388


27

پونه علی پوریان/ نور پردازی و انواع آن /فصلنامه معماری داخلی/ شماره 27/1387


28

پیرامون گرافیک محیطی/   www.iran-eng.com


29

جان گرین/ نقاشی دیواری / ترجمه م. قصابی/ مجله هنرهای تجسمی/شماره 9/ تابستان 1379


30

جان گرین/ نقاشی دیواری / ترجمه مهتاب قصابی / مجله هنر های تجسمی/ شماره 9 /1379


31

جان لنگ/. ترجمه علیرضا عینی فر . آفرینش نظریه معماری (نقش علوم رفتاری در طراحی محیط. تهران:دانشگاه تهران /1386


32

جعفر پور کامی/دیوار های شهر ازچه می گویند، نقاشی دیواری رسانه ایی در حد تلویزیون/ روزنامه کیهان /10 اردیبهشت1387


33

جواناگیبونز و برنارد اوبرهولزر/ مناظر خیابانی شهر، عدیلی، امیر اعلا / انتشارات همام / چاپ اول / زمستان 1386


34

حامد کامل نیا/ روانشناسی محیط و معماری منظر-بررسی الگوی مشارکت در ساخت محیط / فصلنامه آبادی. 51: 68/1385


35

حسن مهرابی/ گرافیک تبلیغاتی, استفاده مناسب و نامناسب/دو ماهنامه معمار /شماره 19/زمستان 1381


36

حسین صادقی و سعید فراهانی/محیط زیست از منظر دین و اقتصاد/ فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره 10: 3/1382


37

حمید میرزا آقایی / خلاقیت در زیباسازی شهری / آذر 1386                                       www.fekreno.org


38

حمید نوایی/ نقش رنگ در مفاهیم اجتماعی امروز/ مجله منظر/ سال دوم/ شماره 11/ آبان و آذر 1389


39

دانیلا مارچیتی برتاسیو /مطالعات کاربردی هنر ویژه جامعه شناسی هنر / فصلنامه هنر /1380


40

داوید آلفا روسیکه ایروس / نگاهی به زندگی و آثار سیکه ایروس / / ترجمه فریده شبانفر/ نشر دنیای نو و مهرگان/ تهران / زمستان1362


41

دون اید / تقدم وجودی و تاریخی تکنولوژی بر علم/ ترجمۀ شاپور اعتماد/ فرهنگ/ کتاب چهارم و پنجم/ بهار و پاییز 1360/ ص 231


42

دونیس،دونیس آ.1388. مبادی سواد بصری.ترجمه نسیم منوچهرآبادی. تهران:بازتاب اندیشه


43

رسولی،محمد رضا/ بررسی تطبیقی قوانین و تبلیغات تجاری بین ایرا ن–انگلستان-چین.پژوهشنامه تبلیغات ،دانشکاه تربیت مدرس


44

رضا میر مقتدایی/ رنگ و نور در عوامل تصویری مسطح شهر/فصلنامه هنر 38/


45

رودلف آرنهایم /هنر و ادراک بصری/.ترجمه مجید اخگر/انتشارات سمت/  1388


46

سایمون بل / منظر : اگو، ادراک و فرایند / بهناز امین زاده / انتشارات دانشگاه تهران / چاپ اول زمستان 1382


47

سایمون بل/ عناصر طراحی بصری معماری منظر / محمد احمدی نژاد / نشر خاک / چاپ اول / زمستان 1386


48

ستاره نورونی/ اهمیت گرافیک محیطی در مکان‌های عمومی/مجله تندیس/ شماره 67 /بهمن1384


49

ستاره نورونی/ طراحی گرافیک حروف بر روی ساختمان‌ها و فروشگاه ها /مجله تندیس/  شماره71 / فروردین 85


50

ستاره نورونی/ طرح‌های گرافیکی با ابعاد بزرگ نقاشی‌های دیواری/ مجله تندیس /شماره72/ اردیبهشت 1385


51

ستاره نورونی/ نقاشی دیواری به مثابه گرافیک شهری /مجله تندیس/شماره 72


52

سعید حبیب الله /. چشم از ویترین حجره ها برگیرید/روزنامه تهران امروز/ 26 اردیبهشت1387


53

سمیه بابایی/ آرایه‌های مشتری رنگ کن/ اعتماد/18آبان1384


54

سید ابو تراب احمد پناه. . جایگاه علائم تصویریی در ارتباط با محیط دنیای امروز/ هنر نامه / فصلنامه تخصصی دانشگاه هنر/ شماره 15 /1381


55

سید حسن تقوایی/معماری منظر در مناطق گرم و خشک ایران(آسیب شناسی جلوه های بصری در مناطق در محیط شهری و روستایی).فصلنامه مسکن و انقلاب. 115: 34/1385.


56

سید حسن تقوایی/واحه ،جنبه های بوم شناختی و پایداری در پردازش محیط/ دو فصلنامه صفه. 45: 6/1386


57

سید محسن علوی نژاد/بررسی دیوارنگاره ها/نگره شماره 5/


58

سیروس یگانه /جامعه شناسی ارتباط تصویری /ماهنامه گرافیک/ شماره 52/1382


59

شرف جهان،رزیتا.1383. نمایشگاه شهر و خیابان. فصنامه اندیشه ایرانشهر. 2: 149


60

شرکت روشنایی شید. 1382. نور به مثابه ابزاری در دست هنرمند. ماهنامه دانش نما. 41:104


61

شرکت مهندسی سکتا نور پرداز . 1383 . سیستم های نو پردازی غیر مستقیم . ماهنامه عمران و معماری. 61:2


62

شماره ویژه حرفه هنر مند / گرافیک دیزاین/ شماره 19/ خرداد 1386


63

شماره ویژه حرفه هنرمند/تبلیغات.شماره 26/ پائیز 1387


64

شهرام پور دیهیمی/عوامل موثر در ادراک فرم و فضا/ نشریه معماری و فرهنگ/شماره 2/


65

صدیقه محمودی/ مصاحبه با سالویا امیدوار نیا، عضو انجمن نور پردازان ایتالیا/ نشریه پنجشنبه ها/شماره47 /1388


66

عبدالمجید شریف زاده/ دیوارنگاری در ایران/ موسسه صندوق تعاون/1381


67

علی اصغر فرامرزیان/ محدودۀ تکنولوژی و گرافیک؛ مجموعه سخنرانیهای اولین گروه های پژوهش گرافیک ایران/ انجمن هنرهای تجسمی/ 137568

علیرضا صدر محمدی چرا تبلیغات محیطی؟  : /برگرفته از کتاب های آموزشی انجمن تبلیغات محیطی آمریکاoAAA / سیته/1388


69

علیرضا کیوانی نژاد/ گزارشی از نقاشی دیواری شهر پاریس/ ماهنامه گرافیک/شماره 59 /1382


70

غلامرضا حقیقت نائینی/جستاری در نقاشی و تأثیر آن در شهر سازی (تأملی در نقاشی های دیواری)فصلنامه هنر نامه.3 :104/1387.


71

فاطمه تجویدی/ بررسی گرافیک محیطی شهر تهران و تأثیرات فرهنگی آن / فصلنامه جلوه هنر/ شماره 21/ 1381


72

فاطمه تجویدی/ گرافیک محیطی و نقش آن در روابط عمومی/ نشریه تحقیقات روابط عمومی/شماره 14/ 1381


73

فرانک بلت/ مبانی فیزیک، شاره ها - امواج - مبانی نور و فیزیک نوین/ ترجمه ناصر مقبلی / نشر فاطمی/1388


74

فرزانه فخریان/ نقش ها و رنگ های چشم نواز بر دیوار های تهران/روزنامه ایران /12 شهریور1388


75

فریزر ریکی /طراحی در محیط مصنوع/ترجمه: امیر رحیمی / نشر گوتنبرگ/1370


76

فصلنامه معماری و فرهنگ/ ویژه نامه نور پردازی/ شماره 35/


77

کاظم چلیپا و دیگران /نقاشی دیواری یک توفیق اجباری/ نشریه فرهنگ پایداری/ شماره4/


78

الکساندر البرو/ هنر مفهومی و تدابیرتبلیغات/ترجمه منظر محمدی/مجله تندیس/شماره 139/ آذر1387


79

کورش گلکار/ محیط بصری شهر:سیر تحول از رویکرد تزیینی تا رویکرد پایدار. فصلنامه علوم محیطی. 20: 95-113/1387


80

گلناز کشاورز/ مکتب قهوه خانه و هنر عامیانه امروز/ ماهنامه منظر/ شماره8/ 1389


81

لوسی اسمیت/جهانی شدن و هنر جدید/ ترجمه علیرضا سمیع آذر/ نشر نظر/ تهران


82

لوسی اسمیت،ادوارد.1380.مفاهیم و رویکرد ها در آخرین جنبش های هنری قرن بیست.ترجمه علیرضا سمیع آذر.تهران:نشر نظر


83

لینتن،نوربرت. 1382. هنر مدرن. ترجمه علی رامین. تهران:نشر نی


84

ماتلاک، جان. ۱۳۷۹.آشنایی با طراحی محیط و منظر.تهران: سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران


85

مارک کارمن و جیمز بنیا/ مبانی طراحی نورپردازی/ ترجمه محمد احمدی نژاد/ نشر خاک/


86

ماماتو ناکامورا/ مفهومی منحصر به فرد از ویترینی ژاپنی/ ماهنامه گرافیک. 1: 12_19/1371


87

ماندانا پروینیان/باز آفرینی منظر/ فصلنامه معماری ایران/ شماره. ۱۳و 12/.بهار و تابستان۱۳۸۲


88

محبوبه آیت/ دور از هنر و تخصص : نقدی بر نقاشی های دیواری تهران /کارگذاران / مهر1385


89

محمد تقی زاده / مبانی فلسفه زیبایی شناسی محیط و نظر ایرانی/ فصلنامه محیط شناسی/ شماره 31/1382


90

محمد رضا اسمائیل پور/. ویترین فروشگاه ها هنرهای جذب مشتری/ اطلاعات/ 26 شهریور1385


91

محمد رضا ریخته گران/ هنر و تکنولوژی/ فصل نامۀ هنر/ شمارۀ 22/ تابستان و پاییز1371


92

محمد صالح دلدار/ طبیعت و معماری از منظر روانشناسی محیط/ فصلنامه و گزارش سازمان نظام مهندسی/ شماره 61 / 1388


93

محمد کاظم حسنوند/ جنبش نقاشی دیواری مکزیک/مجله هنر های زیبا /شماره 18/


94

محمد مددپور/ رجوع جاودانه به نقش ازلی/ مجلۀ هنر معاصر/ شمارۀ 4/ فروردین و اردیبهشت 1373


95

محمدی، اکبر. ۱۳۸۴.ارتباط ساختمان با منظر. پیام سبز، ماهنامه آموزشی، پژوهشی، تحلیلی و اطلاع رسانی. ‎ آبان؛ جلد. پنجم، شماره. ‎۴۶: ص. ۳-‎۷


96

محیا احمدیان/نور پردازی/ جزوه درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی/1387


97

مصاحبه با پرویز حیدر زاده/ جنبش رنگ بر دیوار های شهر/روزنامه جام جم/ چهارشنبه 13 تیر 1386


98

مصاحبه با علی کلانی /گرافیک محیطی زشتی های شهر را می پوشاند/ روزنامه جام جم/ 17دی1380


99

مصطفی اسداللهی/ گرافیک محیط/ ماهنامه منظر/شماره 7/ 1389


100

مصطفی اوجی/ اصول طراحی حروف/ فصلنامه حرفه هنرمند/شماره38/پائیز 1390


101

مفیدی تهرانی ،حسین و حمید یگانه پرور.  ...... . بررسی روش های علمی رفتارگرایی در برنامه ریزی تبلیغاتی . ماهنامه گرافیک 20: 12-16


102

منوچهر طبیبیان/ مولفه های محیط و منظر / فصلنامه محیط شناسی/شماره  31: 61-80/1382


103

مهدی صادقی/آلودگی بصری منظر پاگ از هوای پاک بهتر است/روزنامه انتخاب/1اسفند1380


104

مهناز محمودی / زیباسازی 1/                                                      www.urbandesing.persianblog.ir


105

مینا محمد بیگی/ نقاشی دیواری/ ماهنامه راه وساختمان/شماره 59: 70-75 /1388


106

نظام الدین امامی فر/ بررسی برخی از قالب های اجرایی هنر جدید /کتاب  ماه هنر/ خرداد 1387


107

نقاشی دیواری یا نقشی بر آب – همشهری محله 1                                              www.hamshahrionline.ir


109

نونی نیرواند/ نور پردازی/فصلنامه هنر معماری/ 1386


110

نیما ورامینی  /تفکر خلاق در گرافیک /انتشارات فرهنگسرای میر دشتی/1387


111

هدی امین/ مصاحبه با طاهره محبی تابان گرافیست شهری که ناگهان بالغ شد/ فرهیختگان/ 18 مرداد1388


112

هوارد جی اسماگولا/گرایش های معاصر در هنر های بصری.ترجمه فرهاد غبرایی. تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی/1381


113

یعقوب آژند / دیوارنگاری دوره قاجار/ مجله هنرهای تجسمی / شماره 25/ اسفند 1385


114

یورواردو هاروارد آرناسون /تاریخ هنر مدرن/ ترجمه مصطفی اسلامیه/ انتشارات اگه/ تهران/ 1383


معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه