احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران:

نگرش زیباسازی به شهر یکی از مهمترین جنبه‌های حیات شهری است

احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه توجه زیباشناسانه به شهر نباید به شکلی باشد که تهران هویت گذشته خود را از دست بدهد، بر همکاری عموم مردم و مسئولان برای رسیدن شهری با قرار و آرامش تاکید کرد و گفت: نگرش زیباسازی به شهر یکی از مهمترین جنبه‌های حیات شهری است و برای تحقق آن باید همه شهروندان با همیاری و همکاری هم وکمک مسئولان و مدیران شهری فعالیت کنند.
 

احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه توجه زیباشناسانه به شهر نباید به شکلی باشد که تهران هویت گذشته خود را از دست بدهد، بر همکاری عموم مردم و مسئولان برای رسیدن شهری با قرار و آرامش تاکید کرد و گفت: نگرش زیباسازی به شهر یکی از مهمترین جنبه‌های حیات شهری است و برای تحقق آن باید همه شهروندان با همیاری و همکاری هم وکمک مسئولان و مدیران شهری فعالیت کنند.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ احمد مسجدجامعی، به نقش مدیریت شهری، هنر و هنرمندان در زیباتر کردن منظر عمومی شهر تاکید کرد و گفت: ما اگر می‎خواهیم شهری زیبا داشته باشیم باید مجموعه‎‎ای از سیاست‌گذاری‌هایی را مرتبط با حوزه زیباسازی و بخش دیگر آن را به مکتب هنری معطوف کنیم. بر همین اساس مدیریت شهری، هنرمندان و مسئولان زیباسازی باید همگی ضرورت توجه زیباشناسانه به شهر را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه توجه زیباشناسانه به شهر نباید به شکلی باشد که تهران هویت گذشته خود را از دست بدهد، افزود: نگرش زیباسازی به شهر یکی از مهمترین جنبه‌های حیات شهری است و برای تحقق آن باید همه شهروندان با همیاری و همکاری هم وکمک مسئولان و مدیران زیباسازی شهر تهران به این مهم توجه کنند تا تهران را از هر گونه آلودگی که هویت و چهره آن را مخدوش کرده است، پاکیزه کنیم.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه همه باید با کمک و همکاری هم کاری کنیم که تهران به قرار و آرامش برسد، تصریح کرد: شهر به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه و اثر انسانی بر روی زمین است که فعالیت و حرکت‌های او را پوشش می‌دهد و می تواند جلوه های رنگارنگی از زیبایی را به انسان، القاء کند؛ با توجه به این مسئله به‌هر میزان که شهر و محیط زندگی انسان بتواند مراتب زیبایی را به او القاء کند به همان نسبت هم آرامش، سعادت، لذت و تعادل انسان‌ها را فراهم کرده و مشکلات زندگی را برای آنها قابل تحمل خواهد کرد.
مسجد جامعی ادامه داد: هنرمندی که مبتکرانه از اصول و قواعد هنر ازجمله توازن، تقارن، تناسب، هماهنگی و تنوع در تمامی زمینه‌ها کمک می‌گیرد می تواند به ابداع اثر هنری با زیبایی و اثرگذاری بی بدیل دست پیدا کند. مفهوم زیباسازی در شهر هم یعنی اینکه مردم بتوانند در زمانی که از فضا و منظر شهری استفاده می کنند و در آن حضور دارند لحظات خوشی را طی کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در بسیاری از مناطق شهری شهروندان به زیبایی‌های بصری بیرونی و مکانی که در آن زندگی می کنند توجه نکرده که این موضوع موجبات آزار دیگر شهروندان را هم فراهم می کند، گفت: نشان دادن اثرات مثبت و تاثیرگذار زیبایی های بصری و مکانی به شهروندان باعث خواهد شد اکثر آنها در یک بسیج عمومی موقیعت تازه ای را برای تحقق شهری زیبا فراهم کرده و برای تحقق آن تلاش کنند.
این عضوشورای اسلامی شهر تهران با ابراز خرسندی از فعالیت های سازمان زیباسازی در استفاده از هنر برای زیبایی بصری شهر گفت: قطعا شهر بدون هنر و رفتار هنرمندانه زیبا نخواهد بود و باید فضایی را بوجود بیاوریم که از هنرمندان برای ساختن شهری زیبا بهره بگیریم. سازمان های دولتی از جمله شهرداری و سازمان زیباسازی برای این که بتوانند کارهای ارزشمندی انجام بدهند باید با هنرمندان رابطه دوستانه ای داشته باشند و از نظرات آن ها بهره بگیرند.
مسجدجامعی ادامه داد: برای زیباسازی شهر تهران باید از تمام ظرفیت‌های هنری به بهترین شیوه ممکن بهره بگیریم. تهران را باید زیبا بسازیم تا زیبایی را بتوانیم به ساکنین آن هم القا کنیم و کاری کنیم که شهروندان در جای جای شهر، مراتب مختلف زیبایی را ببینند، درک کنند و با آن احساس آرامش و خوشی داشته باشند.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه