مهرداد فرید، تهیه کننده سینما:

مردم به تنهایی نمی توانند نقش ایجابی در زیباسازی شهری داشته باشند

مهرداد فرید، تهیه کننده سینما با بیان اینکه مردم به تنهایی نمی توانند نقش ایجابی در زیباسازی شهری داشته باشند، گفت: شاید اگر فرهنگ سازی و احترام به حقوق شهروندی در ایشان نهادینه می شد این توقع بجا و شایسته بود.
 

مهرداد فرید، تهیه کننده سینما با بیان اینکه مردم به تنهایی نمی توانند نقش ایجابی در زیباسازی شهری داشته باشند، گفت: شاید اگر فرهنگ سازی و احترام به حقوق شهروندی در ایشان نهادینه می شد این توقع بجا و شایسته بود.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، فرید با اشاره به اینکه بدون وجود مدیریت شهری صحیح به صورت نظام مند نمی توانند نقش به سزایی داشته باشند، افزود: به نظرم در شرایط کنونی شهروندان نقش خوب و وندالیسم را نداشته باشند و تن به قانون و حقوق شهروندان دهند خود گام بسیار مهمی است.
او در پاسخ به این سوال که برای اینکه مردم به نقش مهم خود در زیباتر کردن منظر عمومی شهر عمل کنند، چه موانعی وجود دارند؟، گفت: در این مورد نیز باید بگوییم بزرگترین مانع، عدم فرهنگ سازی در بین ایشان است که البته مدیریت شهری بسیار در این امر دخیل است و نهادهای دیگری همچون صدا و سیما، آموزش و پرورش، مدارس، دانشگاه ها، مساجد و منابر نیز در این امر سهم دارند.
به گفته این تهیه کننده سینما مسئله زیبایی پیوند مستحکمی با مسئله هنر دارد. وقتی در شهر مقوله های هنری در شهر انجام نشود مفهوم زیبایی صورت نمی گیرد. موارد متعدد به درک و تبیین مفهوم زیبایی کمک می کنند. سینما و تئاتر، موسیق و هنرهای تجسمی و گالریها شاخه های مهمی در روشن نمودن مفهوم زیبایی در اذهان شهروندان است. در شهری سینماها فعال نباشند، در شهری که بیلبوردها در خدمت ارتقاء فرهنگ شهری نباشند، در شهری که کتابفروشی ها فعال نباشند و صدای موسیقی زنده از رستوران ها و کافی شاپ ها شنیده نشوندو در شهری که رنگ در منظر عمومی شهروندان نباشد در عوض خشونت و پرخاشگری جای ان را می گیرد.
او گفت: من به عنوان هنرمندی که هم می نویسد و هم کارگردانی را انجام می دهم و هم تهیه کنندگی فیلم ها را انجام می دهم و اگر بتوان در حرفه خودم گام موثری بردارم قاعدتا توانسته ام مردم را تشویق کنم به رعایت فرهنگ و حقوق شهروندی و اگر در این نوع حرکت ها مدیریت شهری همراه نباشد موج و شوق به سزایی در میان شهروندان راه نمی افتد. سازمان زیباسازی باید سمت سوی خود را از جهت اقتصادی تغییر دهد به امر فرهنگ و هنر و دغدغه اصلی خود را فرهنگ سازی قرار دهد.
به گفته فرید شهر زنده و شهری که زیباست و زندگی جاری است شهری است که شهروندان با نشاط در مجامع هنری حضور فعال داشته باشند و بخشی از رسانه محیطی به این موضوع اختصاص پیدا کند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه