محمد علی کشاورز بازیگر پیشکسوت سینما ، تئاتر و تلویزیون:

همه شهر را مثل خانه خودمان بدانیم

محمد علی کشاورز بازیگر پیشکسوت سینما ، تئاتر و تلویزیون درباره مشارکت مردم برای زیباترشدن منظر عمومی شهرشان گفت: مردم ما ثابت کرده اند در کلیه امورات اجتماعی حضور اثر گذاری دارند و هر موقع که حضورشان احساس شده از انجام چنین کاری دریغ نکرده اند .
 

محمد علی کشاورز بازیگر پیشکسوت سینما ، تئاتر و تلویزیون درباره مشارکت مردم برای زیباترشدن منظر عمومی شهرشان گفت: مردم ما ثابت کرده اند در کلیه امورات اجتماعی حضور اثر گذاری دارند و هر موقع که حضورشان احساس شده از انجام چنین کاری دریغ نکرده اند . زیبا شدن چهره شهر هم نسبت مستقیمی دارد با اینکه بتوانیم زندگی بهتری داشته باشیم و از حضور در خیابان و جامعه لذت ببریم.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران بازیگر هزار داستان درباره پیشنهاداتش برای زیباترشدن منظر شهری افزود: معتقدم باید از الگوهای فرهنگ ایرانی در جهت زیباتر شدن چهره شهر استفاده کنیم. استفاده از دکورهای متنوع و چشمنواز در خیابانهای پر رفت و آمد و استفاده از آثار نقاشان مطرح جوان ایرانی میتواند تغییرات زیادی در چهره شهرمان به وجود بیاورد. ما هنرمندان جوان با استعدادی داریم که آثارشان در سطح قابل قبولی است و فقط باید آثارشان در معرض دید قرار بگیرد .
بازیگر کمال الملک در باره چگونگی استفاده درست سازمان زیباسازی شهرداری در جهت استفاده بهینه از پتانسیل مردمی در زیباشدن چهره شهرها عنوان کرد: هر موقع که مردم احساس کنند که برای آنها ارزش و احترام قائل میشوند و در مشارکت های اجتماعی از آنها استفاده میشود، می توانند نظرات خوبی ارائه کنند. سازمان زیباسازی شهرداری هم با طرح مسابقاتی مردم درگیر این موضوع کند و آنها با ارائه مسائل جدید باعث می شوند راهبردهای جدیدی در جهت زیبا تر شدن چهره شهر ارائه دهند .
بازیگر پدرسالار در مورد این پرسش که چه راهکاری برای زیباتر شدن منظر شهری در ذهن دارد گفت : مهم ترین اقدام در این بحث این است که همه شهر را مثل خانه خودمان بدانیم و از هرگونه کاری که باعث زشت شدن چهره شهر می شود اجتناب کنیم

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه