بهروزبقایی بازیگر- کارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون:

شهروندان به زیباسازی به عنوان یک مشارکت اجتماعی توجه داشته باشند

بهروزبقایی بازیگر وکارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون درباره مشارکت مردم برای زیباترشدن منظر عمومی شهرشان گفت: در سال های گذشته در آستانه فصل بهار سازمان زیبا سازی شهرداری اقدامات خوبی در زمینه زیبا و تغییرات در معابر و خیابان های شهرهای بزرگ انجام داده که جای تشکر دارد .
 

بهروزبقایی بازیگر وکارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون درباره مشارکت مردم برای زیباترشدن منظر عمومی شهرشان گفت: در سال های گذشته در آستانه فصل بهار سازمان زیبا سازی شهرداری اقدامات خوبی در زمینه زیبا و تغییرات در معابر و خیابان های شهرهای بزرگ انجام داده که جای تشکر دارد .
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، او با اشاره به اینکه در این حوزه مردم نقش مهم و موثری دارد، ادامه داد: شهروندان باید به عنوان یک مشارکت اجتماعی به این قضیه توجه داشته باشند و با کمک کردن و رعایت قوانین شهر نشینی چهره شهرشان را مطلوب و جذاب کنند . هیچ فعالیت اجتماعی به جز مشارکت مردم نمیتواند موفق و اثر گذار باشد .
بازیگر خانه سبز باتاکید بر استفاده درست سازمان زیباسازی شهرداری در جهت استفاده بهینه و درست از پتانسیل مردمی در زیباشدن چهره شهر افزود: سازمان زیباسازی با تشکیل کار گروههای درسطح شهر و سازماندهی کردن نیروهای مردمی می تواند استفاده درستی انجام بدهد .
این کارگردان در باره ارائه پیشنهاداتی برای زیباتر شدن منظر عمومی شهری خاطر نشان کرد : همه باید شهر را مثل خانه های خودمان بدانیم و برایش اهمیت و ارزش قائل شویم. اگر زیبا شدن خانه هایمان را در ابتدا در دستور کار قرار بدهیم . در ادامه خودمان تلاش می کنیم سطح شهر را زیبا و بدون آلودگی کنیم و محیطی دلنشین برای زیستن فراهم کنیم.
بازیگر پاییز بلند در باره این پرسش که هنرمندان در زیبا تر شهر چهر شهر چه کارهایی می توانند انجام بدهند گفت : هنرمندان به واسطه محبوبیتشان می توانند با تبلیغ این نوع کارها باعث فرهنگ سازی بین مردم بشوند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مجموعه  مقالات به کوشش:  مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر سال چاپ:  1392رشـد مباحـث مربـوط به پیاده روی و پیاده راه هـا و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه