بهروزبقایی بازیگر- کارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون:

شهروندان به زیباسازی به عنوان یک مشارکت اجتماعی توجه داشته باشند

بهروزبقایی بازیگر وکارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون درباره مشارکت مردم برای زیباترشدن منظر عمومی شهرشان گفت: در سال های گذشته در آستانه فصل بهار سازمان زیبا سازی شهرداری اقدامات خوبی در زمینه زیبا و تغییرات در معابر و خیابان های شهرهای بزرگ انجام داده که جای تشکر دارد .
 

بهروزبقایی بازیگر وکارگردان سینما ، تئاتر و تلویزیون درباره مشارکت مردم برای زیباترشدن منظر عمومی شهرشان گفت: در سال های گذشته در آستانه فصل بهار سازمان زیبا سازی شهرداری اقدامات خوبی در زمینه زیبا و تغییرات در معابر و خیابان های شهرهای بزرگ انجام داده که جای تشکر دارد .
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، او با اشاره به اینکه در این حوزه مردم نقش مهم و موثری دارد، ادامه داد: شهروندان باید به عنوان یک مشارکت اجتماعی به این قضیه توجه داشته باشند و با کمک کردن و رعایت قوانین شهر نشینی چهره شهرشان را مطلوب و جذاب کنند . هیچ فعالیت اجتماعی به جز مشارکت مردم نمیتواند موفق و اثر گذار باشد .
بازیگر خانه سبز باتاکید بر استفاده درست سازمان زیباسازی شهرداری در جهت استفاده بهینه و درست از پتانسیل مردمی در زیباشدن چهره شهر افزود: سازمان زیباسازی با تشکیل کار گروههای درسطح شهر و سازماندهی کردن نیروهای مردمی می تواند استفاده درستی انجام بدهد .
این کارگردان در باره ارائه پیشنهاداتی برای زیباتر شدن منظر عمومی شهری خاطر نشان کرد : همه باید شهر را مثل خانه های خودمان بدانیم و برایش اهمیت و ارزش قائل شویم. اگر زیبا شدن خانه هایمان را در ابتدا در دستور کار قرار بدهیم . در ادامه خودمان تلاش می کنیم سطح شهر را زیبا و بدون آلودگی کنیم و محیطی دلنشین برای زیستن فراهم کنیم.
بازیگر پاییز بلند در باره این پرسش که هنرمندان در زیبا تر شهر چهر شهر چه کارهایی می توانند انجام بدهند گفت : هنرمندان به واسطه محبوبیتشان می توانند با تبلیغ این نوع کارها باعث فرهنگ سازی بین مردم بشوند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ماه نامه "همشهری ماه" شماره 84 که در مهر 90  انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "زیبایی شهر، عینیت عدالت برای شهروندان" اختصاص داد برای بارگزاری این مطلب اینجا را کلیک کنید دو ماه نامه…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه