رسول اولیازاده هنرمند عکاس :

بسیاری از فرهنگ‌های قدیمی باید احیا شوند

رسول اولیازاده هنرمند عکاس گفت: وقتی من به عنوان هنرمند در آثارم زیبایی‌های شهر و فرهنگ پاکیزگی در آن را به نمایش بگذارم و من باطنی و درونی به این نمود اعتقاد داشته باشم در جامعه هم این موضوع نهادینه می‌شود.
 

رسول اولیازاده هنرمند عکاس گفت: وقتی من به عنوان هنرمند در آثارم زیبایی‌های شهر و فرهنگ پاکیزگی در آن را به نمایش بگذارم و من باطنی و درونی به این نمود اعتقاد داشته باشم در جامعه هم این موضوع نهادینه می‌شود.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، او به تاثیرعملکرد سازمان زیباسازی در فضای شهری اشاره کرد و ادامه داد: زیباسازی از دیر باز در فرهنگ مردم ما بوده است. خانم‌های خانه دار از صبح به تمیزی منزل و حیاط می‌پرداختند و زیباسازی محیط اولیه زندگی شروع می‌شد اما امروز این فرهنگ منسوخ شده و واگذار به افراد دیگری شده است. یا در خیابان مردم فرهنگی که داشتند وقتی نان خشکی روی زمین می‌دیدند آن را از روی زمین جمع می‌کردند، ولی این آداب امروز از بین رفته و کسی دیگر به آنها توجه نمی‌کند، در حالی که باید آن فرهنگ مجدد احیا شود.
وی با بیان اینکه این هنرمندان هستند که باید این فرهنگسازی را با آثار خود انجام دهند، افزود: مدتی قبل بیلبوردی در سطح شهر نصب شد با این مضمون که "وقتی زباله‌ای به زمین می‌افتد کمرهای زیادی باید خم شود تا آن را بردارد" و این خیلی زیبا مردم را متنبه کرد. از این قبیل اثار اگر در آثارمان باشد جامعه به این سمت می‌رود که با زیبایی و زیباسازی محیط برخورد کند.
به گفته اولیا زاده چند سال پیش نیز حرکت خوبی در بیلبوردهای خیابان انجام شد و آثار هنرمندان داخلی و خارجی در سطح شهر نصب شد. اما ای کاش این کار خوب با یک مهندسی دقیق صورت می‌گرفت و آثار دسته بندی می‌شدند و با یک هدف درست ارائه می‌شدند. در واقع اگر این مسئله یک خط مشی داشت و براساس این نمایشگاه بزرگ خیابانی فقط یک بار کار تمام نمی‌شد و مشخص و مدون ادامه می‌دادیم فرهنگ سازی خوبی در سطح شهر انجام می‌شد. شهر وسعت دارد اما ما یک شهروندیم و شهر خانه ماست و در حفظ و پاکیزگی آن باید کوشا باشیم.
او با اشاره به اینکه مانعی برای حضور مردم در این زمینه وجود ندارد، گفت: باید خودمان هر کار مثبتی که به نظرمان می‌رسد انجام دهیم تا تبدیل به فرهنگ شود. تا سال 80 کسی کمربند ایمنی نمی‌بست ولی با جریمه، تشویق یا هر موضوع دیگری امروز همه کمربند ایمنی را می‌بندند هرچند هنوز خیلی مانده تا این فرهنگ ته نشین شود و ماندگار شود در ارتباط با زیباسازی نیز همین اتفاق باید رخ دهد.

معرفی کتاب

  • به کوشش: محمدحسن حامدی سال چاپ: ۱۳91 هنر مجسمه سازی در ایران اوج و حضیض های بیشماری را شاهد بوده است، چه به عقیده بسیاری از صاحب نظران، همین اوج و حضیض های تاریخی این…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه