دکتر قبیتی:

مسئولان، برنامه های شهری آینده را با جلب مشارکت اجتماعی تدوین کنند

دکتر رقیه قبیتی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه مسئولان برنامه های شهری را با جلب مشارکت اجتماعی تدوین کنند، گفت: مدیریت شهری باید ضمن داشتن برنامه برای وضع موجود شهر و فائق آمدن به مشکلات آن با استفاده از جلب مشارکت اجتماعی، برنامه آینده شهر را تدوین کند.
 

دکتر رقیه قبیتی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه مسئولان برنامه های شهری را با جلب مشارکت اجتماعی تدوین کنند، گفت: مدیریت شهری باید ضمن داشتن برنامه برای وضع موجود شهر و فائق آمدن به مشکلات آن با استفاده از جلب مشارکت اجتماعی، برنامه آینده شهر را تدوین کند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهری، دکتر قبیتی با بیان اینکه اغتشاش بصری یکی از مهم ترین تاثیرات روانی نازیبایی های شهری و آلودگی های بصری در شهرها است، گفت: نظم و زیبایی بخشیدن به اشیای اطراف و‌محیط زندگی یکی از اولین نیازهای روحی و‌ روانی همه انسان ها به شمار می رود در غیر اینصورت نوعی اغتشاش بصری، بهم ریختگی، نازیبایی و عدم هارمونی بین رنگ ها و استفاده از رنگ های سرد و خشن در شهرها تاثیرات بسیار منفی روحی و‌ روانی برای شهروندان دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: افراد هنگام حرکت در شهر، سیمای شهر را درک می کنند و با آن تماس مستقیم دارند. از این رو، طراحان شهری که با شکل شهر سر و کار دارند، ضروری است توجه خود را به عوامل بصری معطوف دارند و این نکته را فراموش نکنند، تصاویری که ذهن از محیط دریافت می کند، در درازمدت در زندگی فرد اثر می گذارد.
به گفته این جامعه شناس، خوانایی نظم شهری به لحاظ بصری تصویر ذهنی روشنی در افراد ایجاد کرده و به نوعی حس هویت، امنیت، لذت و فهم از شهر و علاقه به آن را افزایش داده و این حس تعلق رابطه آنها با شهر را بهبود می بخشد. با طراحی شهری موفق، تصویر ذهنی قوی تری در شهروندان ایجاد می شود و این تصویر، تعامل مردم با محیط را به نحو مطلوب تری فراهم می آورد.
دکتر قبیتی تاکید کرد: در کلانشهرهای کشور بناهایی ساخته می شود که زیبایی شان افراد را درگیر می کند، اما زیبایی این بناها از نظر معماری به تنهایی نمی تواند شهری منسجم و بدون ناهماهنگی بصری به وجود آورد. در واقع گاهی یک پیروزی معماری، یک شکست شهری محسوب می شود. نکته اساسی این است که شهرسازان نمی خواهند در آرایش فضایی شهر بی نظمی ایجاد کنند، اما بسیاری از ناهماهنگی های موجود در شهر زیر نقاب آفرینش نظم صورت می گیرد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مسئولان شهری مردم را در امر زیباسازی مشارکت دهند، گفت: مفهوم مشارکت این است که افراد و کل جامعه با تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم خود در امور شهری و دیگر موضوعات مرتبط تبدیل به شهروندان فعال شوند. مدیریت شهری باید ضمن داشتن برنامه برای وضع موجود شهر و فائق آمدن به مشکلات آن با استفاده از جلب مشارکت اجتماعی، برنامه آینده شهر را تدوین کند.
دکتر قبیتی به مزایای مشارکت عمومی در در زیباسازی فضای شهری تاکید کرد و افزود: شرکت مردم در امور شهری باعث افزایش عزت نفس، افزایش تعامل اجتماعی، افزایش تجربه و مهارت و تقویت خصلت هایی نظیر خود رهبری، خود مسئولیت پذیری می شود و زمینه را برای تغییر و تحول در جهت تلطیف و پویایی شهر آماده می کند.
دکتر قبیتی در پایان تاکید کرد: مشارکت عنصر حیاتی در فرآیند توسعه پایدار تلقی می شود و از آن به عنوان حلقه مفقوده فرآیند توسعه یاد می کنند، ضمن اینکه مشارکت موجب افزایش احساس شایستگی و کرامت در افراد می شود و به تقویت جامعه مدنی منجر می شود.

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه