مهندس مهدی مرادی:

مسئولان به مشارکت شهروندان در زیباسازی شهری اولویت بدهند

مهندس مهدی مرادی، کارشناس ارشد نامه ریزی شهری با تاکید بر اینکه سیاستگذاران شهری جذب مشارکت های مردمی در زیباسازی شهری را در اولویت برنامه های خود قرار دهند، گفت: زیبا سازی در محیط شهری هم چون پازلی است که در صورت ناهماهنگ بودن یک قطعه، شکل کلی پازل تکمیل نخواهد شد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهری، مهندس مرادی بر ضرورت توجه به زیبایی های بصری در شهرهای امروز اشاره کرد و گفت: ایجاد زیبایی بصری از نکات مهمی است که در تمامی هنرها باید به آن توجه داشت چرا که فقر این عامل در معماری و طراحی شهری منجر به عدم ایجاد ارتباط بین ساختمان و شهروندان می شود.
وی در ادامه تاکید کرد: از آنجا که جداره خیابانها، نخستین جلوه از شهر است که در ذهن و حافظه شهروندان باقی می ماند، توجه به ابعاد طراحی آنها در جهت پاسخگویی به نیازهای روحی و روانی شهروندان در محیط های شهری خصوصا در جهان امروزی به جهت تغییر شیوه های زندگی و ظهور نیازهای جدید، بیش از گذشته به نظر می رسد.
به گفته مرادی، آشفتگی ها و ناهماهنگی های ساختاری در شهرها می تواند موجب شودکه انسانهای شهرنشین دو برابر بیشتر پرخاشگر و تحریک پذیرتر نسبت به افرادی که در محیط هایی دور از آلودگی صوتی و بصری زندگی می کنند باشند. متاسفانه با نگاهی گذرا به وضعیت معماری سیما و منظر شهرها طی چندصد سال اخیرمی توان بی نظمی و آشفتگی در ساخت وسازها را دید، به گونه ای که سرگشتگی و بی هویتی در آن ها موج می زند و این بی هویتی در بناها، نه تنها به اغتشاشات بصری می انجامد، بلکه در درازمدت بر روح و روان شهروندان اثر منفی می گذارد.
این کارشناس ارشد برنامه ریز شهری با تاکید بر اینکه زیبا سازی باید هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: بدیهی است زیبا سازی در محیط شهری هم چون پازلی است که در صورت ناهماهنگ بودن یک قطعه، شکل کلی پازل تکمیل نخواهد شد. به همین دلیل باید برنامه ریزان و سیاستگذاران شهری جذب مشارکت های مردمی در این امر را در کنار اولویت های برنامه های خود قرار دهند.
مهندس مرادی در ادامه خاطر نشان کرد: به منظور ارتقای فرهنگ زیباسازی در میان شهروندان، توجه به امر سیاست گذاری، برنامه ریزی، طراحی و ضمانت اجرایی توسط مسئولان مربوطه با تأکید بر مشارکت مستقیم شهروندان ضروری است. ضمن این که میزان مشارکت شهروندان بستگی به میزان آگاهی آن ها نسبت به وظایف خود دارد که در این ارتباط نقش رسانه ها جهت آموزش شهروندان، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
به گفته وی، آسیب های ناشی از عدم مشارکت به ویژه در کلانشهر تهران در امر زیباسازی با وجود اقشار اجتماعی مختلف از قبیل کارمندان، دانشجویان، دانش اموزان، زنان وجوانان و سالمندان و... نمود بیشتری دارد. برای کاستن از این آسیب ها و ایجاد محیطی با آسایش خاطر شهروندان، پرداختن به مشارکت در برنامه های شهری بسیار مهم است چرا که مشارکت آگاهانه مردم، کیفیت اجرای برنامه ها و بهره وری آن را افزایش می دهد و از تحمیل هزینه های هنگفت بر سازمانها از جمله شهرداری جلوگیری می کند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • عنوان کتاب: «بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری» نویسنده:دکتر کیومرث حبیبی، دکتراحمد پوراحمد و دکترابوالفضل مشکینی   بازسازی بافت های فرسوده را حفظ هویت یک شهر می دانند. چرا که معماری بخشی از تفکر خلاق…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه