دکتر الهه تقی زاده:

حفاظت از زیبایی شهر، مشارکت عموم شهروندان را می طلبد

دکتر الهه تقی زاده، روانشناس با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در زیباسازی شهری نیازمند آموزش است، گفت: آشنا نبودن و آگاهی نداشتن شهروندان با موضوعات و مفاهیم زیباسازی از مشکلات و معضلات اصلی در جلب مشارکت مردمی در زیباسازی شهری است، تا زمانی که مفاهیم زیباسازی را آموزش ندهیم، نمی توانیم انتظار مشارکت آنها را در این قبیل امور داشته باشیم.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهری- دکتر تقی زاده با تاکید بر اینکه نمی توان نقش روحی و روانی معماری و بافت های شهری را بر روی شهروندان نادیده گرفت، اظهار کرد: ناکارآمدی و معضلات بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری از یکسو و از سوی دیگرحاشیه نشینی، نابرابری های اجتماعی و... از جمله مسایل اجتماعی رنج آوری هستند که سلامت اجتماعی و مدیریت شهری را به چالش می کشد. بنابراین توجه غیر قابل انکار تاثیرات ناشی از ناهنجای های رفتاری، فرهنگی و اجتماعی بر بر سلامت روحی شهروندان دغدغه همگانی است که باید مسئولان توجه ویژه ای به این عرصه داشته باشند.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه مناظر غیراصولی و زننده حاشیه شهر ها، بی نظمی و عدم تقارن بافت فرسوده موجود در متن شهرها توسعه پایدار را با مخاطره جدی مواجه نموده است . به همین جهت ساماندهی حاشیه نشینان و نوسازی بافت فرسوده می تواند صرف نظر از بهبود و ارتقاء سطح کیفی و برخورداری مستقیم از رفاه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سلامت نسبی در طیف وسیع از جمعیت قابل توجه شهروند ساکن در مناطق مورد نظر، موجب آرامش و امنیت خاطر سایر شهروندان را نیز فراهم و تضمین خواهد کرد .

دکتر تقی زاده با تاکید بر اینکه پیرایش شهری احساس شادکامی روانی شهروندان را افزایش می دهد، خاطر نشان کرد: احساس شادی به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های کیفیت می تواند نشانگر سطح کامیابی افراد در زندگی باشد، در واقع بیشتر اوقات شادی هدف نهایی یا هدف مطلوب افراد عنوان می شود و از آن می توان به عنوان شاخصی تعریف کرد که افراد با نگرشی مثبت، موقعیت کلی زندگی خود را ارزیابی کنند.
به گفته وی، وقتی محیط زندگی شهروندان این احساس را به آنها ایجاد کند ناخودآگاه از بروز بسیاری از رفتارهای پرخاشگرانه، تنش، اضطراب،‌ خشونت،‌تندروی کلامی و غیره جلوگیری خواهد کرد.
این روانشناس گفت: هر چه محیط شهری زیباتر و آرام بخش تر باشد؛ پویایی و بالندگی بهداشت روانی بیشتر می شود.اگر چه عوامل متعددی برای ایجاد روحیه شاد و آرامش افراد جامعه دخیل است، اما بطور کلی زیبایی و آراستگی شهری در کنار عوامل فردی و اجتماعی نظیر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی، سطح تحصیلات، میزان رضایت شغلی، نوع تیپ های شخصیتی، رضایت یا عدم رضایت از ازدواج، نوع تفریحات و گذران اوقات فراغت، عوامل ژنتیکی و سلامت روانی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر شادی زنان و دختران در جامعه به شمار می رود.
دکتر تقی زاده نقش شهروندان در زیباسازی شهری را بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: هرکدام از ما شهروندان نباید از اهمیت توجه به حفاظت و حراست از زیبایی های ایجاد شده غافل باشیم، چرا که حفاظت از زیبایی شهر، مشارکت عموم شهروندان را می طلبد و برخی اوقات رفتار آسیب رسان تنها عده معدودی از افراد ساکن در یک شهر به زیبایی شهر، قطعا به ضایع شدن حقوق همه شهروندان آن شهر در این زمینه منجر خواهد شد

این روانشناس در پایان در پاسخ به عدم مشارکت برخی از شهروندان در ایجاد فضای زیبای شهر، گفت: آشنا نبودن و آگاهی نداشتن شهروندان با موضوعات و مفاهیم زیباسازی از مشکلات و معضلات اصلی در جلب مشارکت مردمی در زیباسازی شهری است، تجربیات نشان داده تا زمانی که مفاهیم زیباسازی را آموزش ندهیم و شهروندان را با این امور آشنا نکنیم نمی توانیم انتظار مشارکت آنها را در این قبیل امور داشته باشیم

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه