معرفی انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران:

پیشینه زیباسازی شهر تهران

?اگر می‌خواهید از تاریخچه زیباسازی بدانید " پیشینه زیباسازی شهر تهران "را بخوانید.
?تاریخچه زیباسازی شهری، نقاشی شهری، مجسمه شهری، زیباسازی خیابان‌ها و معابر، نصب و ساخت مبلمان و تجهیزات شهری در دوران قاجار و پهلوی از جمله مباحثی است که شهروز مهاجر و مرجان تاج الدینی با استفاده از سفرنامه‌های شرق‌شناسان و رجال سیاسی به ایران و منابع اسنادی مرکز اسناد از آن استفاده کرده اند.
?مولفان در چهار فصل این اثر را نوشته اند. فصل اول کتاب به «پیشینه تهران از آغاز تا پایان زندیه»، فصل دوم به «سیمای تهران در دوران قاجار و برخی اقدامات عمرانی در راستای زیباسازی شهر» می‌پردازد. کتاب در فصل سوم نیز به «زیباسازی شهری در دوره قاجار» و در فصل چهارم به «زیباسازی در دوران پهلوی با نگاهی به منظره و اثاثه شهری» پرداخته است.
?این کتاب در ۴۵۰ صفحه از سوی #سازمان_زیباسازی شهرداری تهران و نشر پیکره در ۱۵۰۰ نسخه منتشر شده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • عنوان کتاب: «بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری» نویسنده:دکتر کیومرث حبیبی، دکتراحمد پوراحمد و دکترابوالفضل مشکینی   بازسازی بافت های فرسوده را حفظ هویت یک شهر می دانند. چرا که معماری بخشی از تفکر خلاق…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه