معرفی انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران:

اصول و مبانی طراحی منظر شهری

dd38اگر دانشجوی مهندسی عمران و یا محقق و پژوهشگر معماری، برنامه ریزی و مهندسی مبانی طراحی شهر و منظر شهری هستید، « اصول و مبانی طراحی منظر شهری = fundamental & principles of landscape design » را به قلم فرانک سیف الدینی بخوانید. dd38در این اثر پژوهشی به موضوعاتی چون فرم زمین، گیاهان، ساختمان، پوشش سطح زمین(سنگ فرش)، ساختار، آب، فرآیند طراحی، هندسه و منظر، طراحی فرم های طبیعی، عناصر هنری طراحی منظر، اصول طراحی منظر، منظر به عنوان یک سیستم، منظر و انسان، طراحی مشارکتی، طراحی منظر و توسعه پایدار و فرضیات پذیرفته شده درباره منظر، پرداخته شده است. dd38این کتاب در سال ۱٣٩۴ در قطع وزیری و ۴۰٨ صفحه توسط انتشارات #سازمان_زیباسازی شهرداری تهران منتشر شده است. #کتاب #زیباسازی_شهری
 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه