معرفی انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران:

اصول و مبانی طراحی منظر شهری

dd38اگر دانشجوی مهندسی عمران و یا محقق و پژوهشگر معماری، برنامه ریزی و مهندسی مبانی طراحی شهر و منظر شهری هستید، « اصول و مبانی طراحی منظر شهری = fundamental & principles of landscape design » را به قلم فرانک سیف الدینی بخوانید. dd38در این اثر پژوهشی به موضوعاتی چون فرم زمین، گیاهان، ساختمان، پوشش سطح زمین(سنگ فرش)، ساختار، آب، فرآیند طراحی، هندسه و منظر، طراحی فرم های طبیعی، عناصر هنری طراحی منظر، اصول طراحی منظر، منظر به عنوان یک سیستم، منظر و انسان، طراحی مشارکتی، طراحی منظر و توسعه پایدار و فرضیات پذیرفته شده درباره منظر، پرداخته شده است. dd38این کتاب در سال ۱٣٩۴ در قطع وزیری و ۴۰٨ صفحه توسط انتشارات #سازمان_زیباسازی شهرداری تهران منتشر شده است. #کتاب #زیباسازی_شهری
 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • "فصلنامه معماری و شهر سازی" در شماره 104 خود که پاییز 90 منتشر گردید به موضوعات مختلفی در ارتباط با سازمان زیباسازی پرداخت با کلیک بر روی نام مقاله می توانید آن را مشاهده کنیدیک…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه