معرفی انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران:

برنامه ریزی منظر شهری

توسعه بی رویه شهرها، عدم همخوانی بافت مرکزی با الگوهای جدید شهرنشینی، ترافیک و آلودگی و بی توجهی مدیریت و برنامه ریزی شهری به مقوله منظر شهری باعث افت کیفیت زندگی در شهر می شود. dd38توجه به منظر شهری برای ارتقا کیفیت زندگی در شهر لازم و ضروری است و بر همین اساس دکتر حسین کلانتری خلیل آباد و دکتر هانیه اخوت در کتاب #برنامه_ریزی_منظر_شهری برنامه ریزی سعی کرده اند معیارها و شرایطی را که به آسایش و رضایت مندی شهروندان از طریق برآوردن نیازهای مادی و روانیشان شده پاسخ گویند. dd38برنامه ریزی منظر شهری در شش فصل توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران تهیه و توسط پژوهشکده فرهنگ، هنر و معاری جهاد دانشگاهی منتشر شده است.
 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • عنوان کتاب: «بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری» نویسنده:دکتر کیومرث حبیبی، دکتراحمد پوراحمد و دکترابوالفضل مشکینی   بازسازی بافت های فرسوده را حفظ هویت یک شهر می دانند. چرا که معماری بخشی از تفکر خلاق…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه