معرفی انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران:

برنامه ریزی منظر شهری

توسعه بی رویه شهرها، عدم همخوانی بافت مرکزی با الگوهای جدید شهرنشینی، ترافیک و آلودگی و بی توجهی مدیریت و برنامه ریزی شهری به مقوله منظر شهری باعث افت کیفیت زندگی در شهر می شود. dd38توجه به منظر شهری برای ارتقا کیفیت زندگی در شهر لازم و ضروری است و بر همین اساس دکتر حسین کلانتری خلیل آباد و دکتر هانیه اخوت در کتاب #برنامه_ریزی_منظر_شهری برنامه ریزی سعی کرده اند معیارها و شرایطی را که به آسایش و رضایت مندی شهروندان از طریق برآوردن نیازهای مادی و روانیشان شده پاسخ گویند. dd38برنامه ریزی منظر شهری در شش فصل توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران تهیه و توسط پژوهشکده فرهنگ، هنر و معاری جهاد دانشگاهی منتشر شده است.
 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • "فصلنامه معماری و شهر سازی" در شماره 104 خود که پاییز 90 منتشر گردید به موضوعات مختلفی در ارتباط با سازمان زیباسازی پرداخت با کلیک بر روی نام مقاله می توانید آن را مشاهده کنیدیک…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه