با عنوان تهران به روایت کاشی های هفت رنگ

ویژه نامه شهر، زندگی، زیبایی منتشر شد

ویژه نامه شهر، زندگی، زیبایی در دوره دوم- شماره اول- بهار 1396 با عنوان تهران به روایت کاشی های هفت رنگ منتشر شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در یادداشت این ویژه نامه آمده است: پس از انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران، علاوه بر تداوم شیوه تزئینات بناهای عمومی شهر با کاشیکاری سنتی که در دوره صفویه به اوج شکوفایی خود رسیده بود نوع جدیدی از کاشی متداول شد که علاوه بر نقش مایه های سنتی (گل و اسلیمی و نقوش هندسی) دو عنصر بصری تازه به آن افزوده شده بود، یکی فراگیر شدن خط کاملا ایرانی نستعلیق در تزئین کتیبههای مساجد، مدراس و خانه ها و دیگری مجموعهای از کاشیهای تصویر با نقوش انسانی (با موضوعاتی از شاهنامه و اساطیر ایرانی) که بطور گستردهای در کارگاهای کاشیسازی در تهران و حومه تهیه و تولید می شدند.
آنچه از مشاهده کاشیهای تهران (که قدمت ساخت و تولید آن گاهی به دویست سال هم می رسد) در مییابیم توجه و علاقه سازندگان این آثار و حامیان و سفارش دهندگان آنها به هنر و اهمیت حضور آثار هنری(همچون کاشیها) در زندگی روزمره و فضاهای زندگی، مذهبی و کار آنهاست. ورود این اندیشه هنرمندانه (یعنی حفظ این سنتها و بکار بستن آنها در زندگی امروز) علاوه بر جنبه های هنری، رویکردی کاملاً کاربردی و هماهنگ با ایجاد مأمنی آرام برای شهروندان داشته و بدون شک باعث شکوفایی پتانسیل های فرهنگی و هنری در تهران و بازیابی شکوهی فراموش شده در کالبد پایتختی مدرن خواهد شد.
گفتنی است گردآوری مجموعه ای از مقالات، گفتارها و گزارشات در این ویژه نامه گامی موثر در معرفی جنبه های پیدا و پنهان هنر کاشیکاری ایران و علی الخصوص شهر تهران و ارائه راهکارهایی در حفظ و حراست از این میراث ماندگار است و در واقع این مجموعه، نقش تذکرهای را دارد که نشان میدهد نه تنها برای روشن ساختن همه ابعاد و جوانب اهمیت کاشی های هفت رنگ از گذشته تا به امروز هنوز کار بسیاری پیش روست، و نیاز به تلاشی جدی وجود دارد تا در حفظ آثار بازمانده از گذشته برای آیندگان بکوشیم بلکه ماحصل آنچه گذشته، بخشی از هویت ماست و ناآگاهی نسبت به آن، بدان معنی است که نمی‎توانیم خود را بشناسیم.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نویسنده: لئاتریس آیزمن مترجم: روح الله زمزمه وانشناسی محیطی، جدیدترین شاخه از این رشته است که در آن متخصصان با بررسی فضای بصری در محیط های شهری تاثیر آن را بر کنش ها و واکنش…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه