از سوی انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران:

کتاب GIS برای معماران منظر منتشر شد

کتاب GIS برای معماران منظر از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران منتشر شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، کتاب کتاب GIS برای معماران منظر نوشته کارن سی.هانا که توسط انجمن علمی دانشجویی معماری منظر دانشگاه تهران ترجمه شده است، از سوی انتشارات سازمان، منتشر شد.
در مقدمه این کتاب آمده است: سیستمهای اطلاعات جغرافیایی یا GIS به سرعت در حال تبدیل به ابزار رایج طراحی در این دوره هستند. این سیستم به عنوان ابزار میتواند انقلابی در نحوه تولید طر حها، شناسایی منظر، تلفیق سیاست های عمومی و هدایت کارهای پژوهشی معماران منظر و همکاری با کارشناسان سایر حوزه ها به وجود آورد. در بخش های بعدی این کتاب، خواهید دید چگونه شرکت های کوچک و بزرگ، GIS را در رو شهای سنتی و روشهای خلاقانه و نوین خود بکار گرفته اند. از شرکتی در نیویورک گرفته که از قابلیتهای ساخت میدان دید در GIS برای کمک به حفاظت از مناظر بصری مهم استفاده می‌کند، شرکتی در کلورادو که از GIS برای نشان دادن این موضوع بهره می‌برد که اولویتهای اعضای جامعه می‌تواند به طرحهای پیشنهادی بسیار متفاوتی منجر شود و تا شرکت دیگری در فیلادلفیا که با استفاده از GIS محاسبات مربوط به عرضه و تقاضای امکانات تفریحی را با یک مدل ساده انجام می دهد. بسیاری از معماران منظر این واقعیت را درک کرده اند که امروز فن آوری GIS در حال تبدیل به یک استاندارد برای موسسات و طراحان حرف های است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه