سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار می کند:

اولین جلسه کارگاه نما با حضور احسان رنجبر و سهیلا صادق زاده

سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری کانون تعاملات دانشجویی اولین جلسه کارگاه نما را با حضور احسان رنجبر و سهیلا صادق زاده برگزار می کند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این جلسه از ساعت 13 الی 16:30 در دو بخش برای دانشجویان رشته های معماری و شهرسازی در دو محور برگزار می‌شود.
در بخش اول این دوره احسان رنجبر، عضو هیئت علمی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس مقدمه ای در مورد نما و اهمیت موضوع و ضرورت بررسی ، بررسی جایگاه نما در وضعیت بصری شهر ، مفهوم شناسی نمای شهری در چارچوب مدیریت بصری شهر و ارزیابی تاثیر بصری (VIA ) در طراحی شهری را تدریس خواهد کرد.
دکتر سهیلا صادق زاده ، مدیرکل معماری و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی در بخش دوم تاریخچه نما در شهر تهران و بررسی تحولات آن در گذر زمان، ارزیابی کلی نمای ساختمان های شهر تهران در حال حاضر و چالش های پیش روی آن، چرایی پرداختن شهرداری به مساله نما، فرآیند شکل گیری کمیته های نما و وظایف و قوانین کمیته ها را تدریس می کند.

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه