انتشارت سازمان زیباسازی توانسته پاسخگوی نیازهای واقعی در جامعه باشد

پژوهشگر حوزه شهری و معاون پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی گفت: با توجه به استفاده دانشگاهیان و پژوهشگران از کتاب های سازمان زیباسازی باید گفت که سازمان توانسته پاسخگوی نیازهای واقعی در جامعه باشد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ داورپناه در مراسم رونمایی از 5 عنوان کتاب با بیان اینکه اقدامات انجام شده در زمینه کتاب توسط انتشارات سازمان زیباسازی بسیار ارزشمند بوده است، گفت: یکی از ملاک هایی که می تواند نشان دهنده تاثیر گذاری سازمان در زمینه انتشارات باشد میزان استفاده دانشگاهیان و پژوهشگران از مجموعه ادبیات تولید شده در سازمان است.
وی افزود: در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و معماری در بسیاری از زمینه ها از کتاب هایی که توسط سازمان زیباسازی تولید شده استفاده می شود.
پژوهشگر حوزه شهری و معاون پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی تاکید کرد: با توجه به استفاده دانشگاهیان و پژوهشگران از کتاب های سازمان زیباسازی باید گفت که سازمان توانسته پاسخگوی نیازهای واقعی در جامعه باشد.
داورپناه با بیان اینکه ما در زمینه مطالعات شهری و حوزه های معماری و شهرسازی متاسفانه در پیشینه تاریخی ادبیات مشخص و قابل استنادی نداریم، تاکید کرد: علی رغم اینکه هنر معماری جزو شاخص های مهم تمدن ایرانی و اسلامی است اما در طول قرن ها در این زمینه ادبیات مشخصی نداشته ایم.
وی ادامه داد: تجربیات معماری و شهرسازی ما هیچ گاه مکتوب نشده تا بتواند یک ادبیات خاص را برای استفاده نسل های امروزی در دسترس قرار دهد.
پژوهشگر حوزه شهری و معاون پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی گفت: بخشی از کارهایی که در زمینه مطالعات مدرن در سازمان انجام شده تولید ادبیات بوده است. اقداماتی که در این سالها توسط سازمان زیباسازی قوت گرفته مختص شهر تهران و واقعیت هایی است که در شهر تهران تجربه شده است.
داورپناه تصریح کرد: بخش عمده ای از نیازهای ما استفاده از تجربه هایی است که در زمینه طرح های مطالعاتی و پژوهشی در شهر تهران توسط سازمان زیباسازی انجام شده است. این مطالعات باید مکتوب شود چراکه این امر ضرورت زیادی دارد.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه