در مراسم روز جهانی شهرسازی عنوان شد؛

قوانین شهرسازی باید مدون شود

رییس دبیرخانه ملی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی گفت: پراکندگی قوانین باعث ایجاد خلاء‌ قانونی شده و خیلی دادگاه‌ها به علت واقف نبودن به قوانین نمی‌توانند با آن برخورد کنند.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، احمد سعیدنیا با بیان این مطلب افزود: امروز روز جهانی شهرسازی است و شهرسازان حدود 100 کشور در این روز را در گردهمایی‌ دور هم جمع شده و جشن می‌گیرند و درباره موضوعات تخصصی شهری صحبت می‌کنند.
وی ادامه داد: در ایران موضوعات شهری بسیار حاد است و همین موضوع دلیلی است تا چالش‌های شهری از سوی متخصصان مطرح شود.
سعیدنیا توضیح داد: در انتهای این گردهمایی بیانیه‌ای صادر می‌شود که در حقیقت یک مساله مهم شهری در این بیانیه اعلام می‌شود و ستاد روز جهانی شهرسازی سعی می‌کند تا در طول سال موضوع بیانیه را پیگیری کند. سرلوحه بیانیه امسال حقوق شهری است.
رییس دبیرخانه ملی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی گفت: بزرگترین مساله شهرسازی در کشور ما قانون شکنی است، متاسفانه قوانین در حوزه شهرسازی با وجود تصویب هنوز مدون نشده و به صورت پراکنده است.
وی تاکید کرد: همین موضوع باعث ایجاد خلاء‌ شده که تا تخلفی در شهرداری و شهری رخ می‌دهد خیلی از دادگاه‌ها به علت واقف نبودن به قوانین نمی‌توانند با آن برخورد کنند.
سعیدنیا افزود: کتاب قوانین جامع شهرسازی آماده شده اما سال‌هاست که در دولت مسکوت مانده است و ما پیگیر این موضوع هستیم تا بتوانیم قوانین مصوب را به صورت مدون به تصویب برسانیم.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نویسنده: لئاتریس آیزمن مترجم: روح الله زمزمه وانشناسی محیطی، جدیدترین شاخه از این رشته است که در آن متخصصان با بررسی فضای بصری در محیط های شهری تاثیر آن را بر کنش ها و واکنش…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه