شهر هوشمند نیازمند زیرساخت، انرژی و مراقبت است

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: برای شهر هوشمند عواملی نظیر زیرساخت، انرژی، مراقبت، ساخت و ساز، روابط و شهروند هوشمند نیاز است و نهادی مانند سازمان زیباسازی که یکی از عوامل حکمروایی شهر هوشمند است می‌تواند از طریق زیرساخت‌های هوشمند مانند حسگرها، ساخت و سازها، فناوری و جابجایی، شهروند هوشمند را شکل دهد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ مصطفی بهزادفر در نشست تخصصی شهر هوشمند، شهر سرزنده با بیان اینکه از دیدگاه کیفی مشکلات در این خصوص بیشتر مربوط به کمبود یا نبود تنوع در پی دیدهای منصبی است که مردم آن را دنبال می‌کنند، گفت: معمولا حرکات آنها با یکنواختی همراه است.
بهزادفر ادامه داد: اگر بخواهیم به این موضوع که چگونه در شهری مانند تهران با نمونه کوچکی از مشکلات مواجه می‌شویم، در وهله اول باید بدانیم منظر چیست و بحث بعدی این است که با چه رویکردی قرار است آن را بررسی کنیم. رویکرد امروز رویکرد هوشمندی است.
وی اضافه کرد: برخی منظر را به مثابه آنچه که آن چیزی که دیدنی است تمثیل می‌کنند، تعبیری که من از منظر دارم به معنای همه آنچه که در حین حرکت حس می‌شود، است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه بحث اصلی ما طراحی است، گفت: طراحی است که به کیفیت می‌پردازد و این دو در واقعیت محیطی را باعث می شوند که شهر قابل احساس شدن باشد.
بهزادفر تصریح کرد: به زبان ساده مکان فضایی است که به‌وسیله یکی از عوامل محیطی شکل گرفته یا محصور و محدود شده باشد. به طور سنتی زمانیکه صحبت از مکان می‌شود سه عنصر فضا، جای خالی و توده و ذهنی که در آن حرکت می‌کند مکان را شکل می‌دهد.
وی بیان کرد: یکی از معروف ترین رویکردهایی که مکان را تعریف کرده معروف به رویکرد کانته می شود که مکان را از سه عنصر کالبد، فعالیت و تصورات می‌داند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه در مفهوم مکان نقدهای مختلفی وجود دارد، عنوان کرد: بحث ما بر سر دیدگاه دکتر گلکار در تعریف مکان است که وی چهار مولفه کالبد، فعالیت، تصورات و اکوسیستم را بیان می‌کند.
وی با اشاره به اینکه مکان می‌تواند چند وجهی باشد، افزود: یک وجه آن منظر است. ما باید بدانیم که در بعد مکان به دنبال چه چیزی می‌گردیم، ما در بعد مکان به دنبال حس کیفیت محیطی مانند آزادی، زیبایی، گشودگی، امنیت، خوانایی و سرزندگی می‌گردیم.
به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت برای شهر هوشمند عواملی نظیر زیرساخت، انرژی، مراقبت، ساخت و ساز، روابط و شهروند هوشمند نیاز است و نهادی مانند سازمان زیباسازی که یکی از عوامل حکمروایی هوشمند است می‌تواند از طریق زیرساخت‌های هوشمند مانند حسگرها، ساخت و سازها، فناوری و جابجایی، شهروند هوشمند را شکل دهد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ارتباط دانش شهرسازی و مفهوم زندگی شبانه شهری، موضوع جدیدی را در شهرها شکل میدهد که از آن به عنوان «منظر شبانه شهری» یاد میشود. مفهومی نسبتاً جدید که چند سالی است در طراحی، مدیریت…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه