رقابت هنرمندان تاثیر منفی بر موضوع دیوارنگاری شهری دارد

یک هنرمند و پژوهش گر عرصه گرافیک گفت: در خصوص دیوارنگاری شهری باید به مساله کیفیت، رقابت و نظارت هنرمندان به عنوان یک آسیب توجه کنیم چراکه آسیب به شدت روی موضوع سیاست گذاری تاثیر می گذارد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، ساناز فخر آذری با اشاره به موضوع پژوهش سهم کارکرد دیوارنگاری شهر تهران گفت: در این پژوهش مشخص شده که مدیریت و مجموعه سیاست گذاری فعلی با چه رویکردهایی به دنبال دیوارنگاری شهری است.
وی با بیان اینکه هدف کلی از این پژوهش توصیف اقدامات از سوی شورای سه گانه به منظور اجرای نقاشی های دیواری در شهر تهران بوده است، افزود: در این پژوهش موضوع توجه، رضایت و درک شهروندان از اجرای نقاشی‌های دیواری نیز بررسی شده است.
این هنرمند عرصه گرافیک به موضوع اصلی تعیین و تدوین سیاست گذاری اشاره کرد و گفت: ما سیاست ‌گذاری مشخصی در حوزه دیوارنگاری نداریم و اقداماتی که صورت گرفته بدون داشتن سیاست گذاری مشخص بوده است.
فخر آذری در ادامه با بیان اینکه شهر بستری برای تولید و اجرای هنر است، تصریح کرد: شهروندان مصرف کنندگان هنرهای اجرا شده در شهر هستند به همین منظور باید سلیقه و ذائقه آنها در این خصوص در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در خصوص دیوارنگاری شهری باید به مساله کیفیت، رقابت و نظارت به عنوان یک آسیب توجه کنیم چراکه آسیب به شدت روی موضوع سیاست گذاری تاثیر می گذارد.
این هنرمند عرصه گرافیک یادآور شد: هیچ سیاستی در خصوص انتخاب دیوارنگاری در مناطق وجود ندارد.
فخر آذری با بیان اینکه ما می توانیم مشارکت حداکثری شهروندان را در انتخاب دیوارنگاری داشته باشیم، عنوان کرد: امنیت عبور و مرور باید در موضوع نقاشی دیواری مورد توجه قرار گیرد چراکه در برخی از مناطق دیوارنگاری این امر نادیده گرفته شده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برنامه ریزی منظر شهری نویسنده:دکتر حسین کلانتری خلیل آباد- دکتر هانیه اخوت ناشر:پژوهشکده فرهنگ، هنر و معاری جهاد دانشگاهی تهیه شده در: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه