بافت شهری امروزی دارای درهم ریختگی است/ محله زمینه ساز تحقق هویت مندی مشخصی است

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: محله در بعد جامعه شناختی می تواند تعاملات اجتماعی را امکان پذیر کند و همبستگی انسانی را افزایش دهد. محله زمینه ساز تحقق هویت مندی مشخصی است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ محمد شیخی در نشست تخصصی بازتعریف هویت شهری با تاکید بر خرده فرهنگ های محلی گفت: باید مشخص شود که هویت محله ای شهری بر پایه کدام ساختار است چراکه امروزه در بافت های شهری شاهد یک نوع درهم ریختگی هستیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه فن سالارانی با ترسیم نقشه هایی بافت های شهری را نابود کرده اند، تصریح کرد: البته همه تقصیر را نباید به گردن این افراد انداخت. مدیران شهری نیز با مداخلات و تصمیمات نادرست در این شرایط بی تقصیر نیستند.
شیخی در ادامه با تاکید بر اینکه محله یک مرز مشخص و دارای یک جایگاه هسته ای در شهر است، گفت: محله دارای یک تعلق مکانی و همبستگی است که امکان شناخت و تماس متقابل را برای گذشته و آینده فراهم می کند و همچنین پاسخگویی نیازهای روزمره است.
وی ادامه داد: گاهی محله به عنوان یک واحد تقسیمات شهری شناخته می شود که می تواند بخشی از خدمات را در مکان عرضه کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه محله می تواند واسط بین شهر و شهروندان باشد و در بحث مدیریت و ساماندهی امور شهری محلات کارکرد ویژه ای داشته باشد، تاکید کرد: محله می تواند شکل دهنده تاریخی همبستگی اجتماعی در یک شهر باشد و همچنین در ارتباطات جدید و اشکال متفاوت یک حوزه اجتماعی، قلمرو مرزها باشد.
به گفته شیخی محله در بعد جامعه شناختی می تواند تعاملات اجتماعی را امکان پذیر کند و همبستگی انسانی را افزایش دهد. محله زمینه ساز تحقق هویت مندی مشخص است.
وی یادآور شد: در بحث شهر مدرن با تفکیک محله ای مدیریت شهری بهتر امکان پذیر می شود و این امر می تواند راهکاری برای دخالت دادن شهروندان محله در امور خودشان باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه خدمات را می توان در محله ها به خوبی تدوین کرد، افزود: هویت شهری و محله ای ملموس تر مطرح می شود. در محله های سنتی مرزهایی مشخص و تعریف شده داریم که با تفکیک های اجتماعی بیشتر اتفاق میافتد.
شیخی اضافه کرد: مرز با توجه به جمعیت و تراکم تقسیمات متمایز می شود چراکه بین شهر سنتی و مدرن تفاوت هایی وجود دارد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در ایران محلات سلول اصلی شهر سنتی هستند و اقشار مختلف با تفکیک های محله ای خود را پیدا می کنند، تصریح کرد: نظام شهری ایران خود در قالب محلات بازسازی می کند. بر اساس برخی نظریه پردازی ها، محلات از یک نوع خودیاری و استقلال برخوردارند و زندگی اجتماعی محدود و به صورت مستقل از سطوح بالادست خود دارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه از دوران باستان محلات در بیرون شهر ساختار داشتند، تاکید کرد: در گذشته شهر در قالب حصارها و مجموعه های نظامی شکل گرفته اند اما بعد از ورود اسلام قشربندی اجتماعی تغییر پیدا می کند و محلات بر اساس زبان، فرقه و مذهب تشکیل می شود.
شیخی با بیان اینکه شهر تهران نیازمند حرکت جدید است، گفت: این شهر مبتنی بر نظام حرکتی نیست و در ارتباط با سرمایه داری قرن شکل شهر و ساختار آن تغییر کرده است.
وی تاکید کرد: امروزه مجموعه شهرک‌های نوبنیادی که نشانی از محله در خود ندارند به نام محله تعریف می شوند. مداخلات گسترده ای در تغییر هویت به وجود آمده است.
به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی عناصر در ابعاد مختلف با یکدیگر ارتباط دارند به همین منظور باید با فکر و برنامه ریزی حرکت های مناسبی در جهت ساماندهی اتفاقات رخ داده، انجام شود اگرچه معتقدم گاهی بازگردانی هرگز اتفاق نمی‌افتد.
شیخی ادامه داد: معتقدم گاهی ساختار زدایی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گاهی به عمد اتفاق میافتد به همین دلیل با فکر و برنامه ریزی نیز باید در خصوص این موضوع اقداماتی انجام شود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه