روح تهران شاد نیست

فاضلی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: قطبی شدن فضای تهران، نابرابری های گسترده، شهر تهران را بیمار،افسرده و خطرناک کرده است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ نعمت الله فاضلی در نشست تخصصی "بازتعریف هویت شهری با تاکید بر خرده فرهنگ های محله ای" با اشاره به جای خالی تفاوت های فرهنگی در سیما و سیاست های شهر تهران، گفت: ما از قافله تفاوت ها در حوزه سیاستگذاری، برنامه ریزی و حرکت شهر تا حدود زیادی عقب هستیم.
وی افزود: بخش زیادی از داستان محله های ما و فرهنگ در فضای کلانشهرها به ویژه تهران متاثر از کم توجهی همه جانبه به تفاوت ها قومیتی، زبانی، جنسیتی، سنی، جسمی و اجتماعی است. قصه شهر قصه ای بسیار پیچیده و دشوار است.
دانشیار پژوهشگاه علوم اسانی و مطالعات فرهنگی با بیان اینکه مطالعات شهر تهران نشان می دهد که هویت محله و هویت فرهنگی محله امر رمانتیکی نیست، تصریح کرد: از طریق شعارها، سندها و تیربون نمی توان دم از فرهنگ زد. هویت محله ای محصول نوع خاصی از تجربه زیسته شهروندان در فضای شهر خود است.
فاضلی اضافه کرد: اگرچه تجربه شهروندان از زیست شهری بر اساس آرامش، امنیت و مشارکت شهری تجربه قابل قبولی نباشد هرچه آب و رنگ به شهر بزنیم نتیجه معکوس خواهیم گرفت. آنچه تعلق به شهر را تقویت می‌کند نوع و کیفیت زیسته واقعی و موثر شهروندان است.
وی با اشاره به مجموعه تحقیقات شهرداری تهران از پایتخت افزود: اگرچه شهر تهران از نظر سرمایه های کالبدی و فیزیکی سطح بالایی از سرمایه ها را دارد اما از نظر سرمایه های اجتماعی، انسانی و فرهنگی توازن و تعامل میان این سرمایه ها برقرار نیست.
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه داد: کالبد تهران پیش از آنکه برای شهروندان احساس زیست بهتر را فراهم کند آواری برای روح ها و جان افراد شده است. مطالعات انجام شده نشان از آن دارد که روح تهران شاد نیست.
فاضلی تاکید کرد: قطبی شدن فضای تهران، نابرابری های گسترده، شهر تهران را بیمار، افسرده و خطرناک کرده است.
به گفته وی عدم تعادل و توازن میان سرمایه های کالبدی، انسانی و اجتماعی فرهنگ تهران را از بین برده اند. همچنین فرهنگ شهر نشینی رشد نداشته و وضعیت حقوق مدنی و اجتماعی شهروندان نامناسب است.
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تاکید بر اینکه مهاجرت و ناهماهنگی تضاد در شهر را تشدید کرده است، گفت: مشکلات نابرابری به ناهنجاری در شهر تهران دامن زده است. بر اساس بررسی پیماش ها، اکثریت مردم درصدد تغییر محله خود هستند.
وی اضافه کرد: عده ای شهروندان تهرانی یا درصدد رفتن از کشور و یا تغییر محل زندگی خود هستند چراکه به دلیل نابرابری ها تحمل شهروندان در کنار یکدیگر کاهش پیدا کرده است.
فاضلی با تاکید بر اینکه احساس نابرابری از عوامل کاهنده هویت محله ای و ضعیف شدن آن است، گفت: هویت محله ای و شهری امری انتزاعی است. تهران از نظر فضای کالبدی، سیاسی و اجتماعی دارای اهمیت زیادی است.
وی با بیان اینکه زبان های مختلف همه ادیان باید به رسمیت شناخته شود، افزود: عدم تفاوت های قومیتی، دینی، شغلی و صنفی باید به خوبی بروز و ظهور پیدا کند. محله و هویت آن باید در جامعه انسانی جایگاه خود را به خوبی پیدا کند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه